Od roku 2016 působím jako lektorka primární prevence organizace ACET ČR z.s. Organizace působí v oblasti primární prevence od roku 1993 a zastřešuje 14 lektorů po celé ČR, kteří prochází soustavným tréninkem a školením. V prvním roce svého působení jsem oslovila žáky a studenty téměř 20 základních škol a gymnázií v Olomouci a okolí s velmi pozitivními ohlasy. Vystudovala jsem učitelství angličtiny a francouzštiny pro SŠ a výchovné poradenství na Univerzitě Hradec Králové. Kromě práce ve školství jsem několik let působila jako mentor pro mládež v Křesťanské akademii mladých a nyní se věnuji práci s mládeží v rámci souboru Fusion. Jsem vdaná a mám 3 děti.

Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Olomoucký kraj

Lekce v tématické skupině Různé

Světová náboženství a sekty

Svoboda náboženského vyznání (Listina základních práv a svobod), vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti, informativní seznámení s 5-ti základními náboženstvími světa - skupinová práce, Islám a video o demografii Islámu a jiné, sekty a jejich charakteristické znaky, uvědomění si nebezpečí náboženských sekt. V dnešní době se množí případy nejen tradičních, ale i nových sekt. Tato přednáška má za úkol ukázat na jejich nebezpečí, manipulativní techniky těch, kteří sekty vedou, a dopad na ty, kteří se dostali do jejich spárů.

Seznam hodnocení v tématické skupině Různé

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Mgr. Coufalová Jana nějakou napíše. Klikněte sem.