Jsem absolventka Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, obor učitelství 2.stupně ZŠ - matematika a křesťanská výchova. Po ukončení vysokoškolského studia studovala s manželem na biblické škole AFLBS ve Spojených státech. V minulých letech jsem působila jako učitelka anglického jazyka na ZŠ a jako lektorka anglického jazyka v soukromé jazykové škole. V současné době pracuji ve Slezské diakonii jako koordinátor integračního programu Karmel a zároveň koordinátor projektu Primární prevence pro Třinecko, Těšínsko a Frýdecko. V rámci lektorské činnosti působím také jako lektor organizace ACET. Mám čtyři dospívající děti. Společně se svým manželem vedu kurzy přípravy na manželství a přednáším na témata týkající se výchovy dětí. V rámci primární prevence se zaměřuji především na žáky základních škol. Jsou mi blízká především témata týkající se mezilidských vztahů a vnímání vlastní hodnoty. Ráda přednáším také o nástrahách a nebezpečích internetu. Mým cílem je pomoci mladým lidem hledat smysl života a nenechat se zotročit nástrahami života v současné společnosti.

Web: http://www.prevencesd.cz
Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Zvol si život (ACET ČR, z.s.)

Poruchy příjmu potravy

Období dospívání je obdobím změn, nejistoty a vyrovnávání se se sebou samým, se svým tělem, se svými přednostmi i slabostmi. Pro každého dospívajícího je důležité obstát mezi svými vrstevníky, líbit se, být in. Zejména pro dívky se pak někdy může stát, že jídlo se pro ně stane prostředkem, jak se s těmito tlaky vyrovnávají. Anorexie, bulimie a záchvatovité nutkavé přejídání jsou aktuální problémy dnešní doby.

Skrytá nebezpečí internetu

Ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, vydírání apod. pomocí informačních a komunikačních technologií. Rizika sociálních sítí, kybergrooming, kyberstalking, sexting, hoax,...kazuistiky a praktická doporučení, jak se bránit.

KAMARÁDEM BÝT, KAMARÁDY MÍT

Primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu.

JSME DOBRÁ PARTA

Primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt.

JSME TÝM

Interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně.

PLAVBA PO ONLINE MOŘI

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát.

ŘÍKAT ANO, ŘÍKAT NE

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací.

Šikana, škádlení a já

Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný. (2×45 minut)

Seznam hodnocení v tématické skupině Zvol si život (ACET ČR, z.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Mgr. Klusová Šárka nějakou napíše. Klikněte sem.