Radek Hejret patří k nejzkušenějším lektorům Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v ČR – ICEJ ČR.

Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvoval již stovky přednášek a besed s pamětníky holocaustu. V roce 2017 oslovil na svých programech primární prevence 5940 žáků základních a středních škol v 45 českých a moravských městech.

V září 2011 se účastnil speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě a stál u zrodu vzdělávacích a metodických materiálů pro pedagogy.

V rámci tohoto projektu koordinoval práci nejrozsáhlejšího regionálního centra.

Od srpna 2012 je podporován Nadací mezinárodní potřeby, od ledna 2013 přednáší v rámci mezinárodního soutěžního projektu Cemach o moderním státu Izrael a od září 2014 vede vzdělávací projekt Vrba–Wetzler Memorial. Od ledna 2018 působí také jako průvodce po Izraeli.

Školy nejčastěji navštěvuje s těmito žiícími pamětníky hrůz holocaustu:
RNDr. Michaela Vidláková a PhDr. Toman Brod.

Také organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei.

Ohlasy na jeho práci jsou více než pozitivní.

Web: http://edu.vrbawetzler.eu/lang_cs/vw_lektori/6/
Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Antisemitismus a holocaust (ICEJ, z. s.)

Beseda s pamětníkem holocaustu (šoa)

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá tři vyučovací hodiny a je rozdělena na dva logické celky. 1) historicko-etický úvod lektora ICEJ (časová dotace – jedna vyučovací hodina): definice holocaustu – šoa (práce se žáky) definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky) příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století – hledání příčin šoa vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti 2) autentický příběh pamětníka holocaustu (časová dotace – dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek): historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů; přesah do současnosti; poselství mladé generaci; otázky a odpovědi Lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky středních škol a učilišť.

Holocaust a antisemitismus

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek. (100 minut) Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: definice holocaustu – šoa definice antisemitismu jako specifické formy rasismu interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Moderní stát Izrael – inspirace pro mladou českou generaci

Během multimediální přednášky se studenti mohou interaktivní formou seznámit s často opomíjenými skutečnostmi, které ukazují současný Izrael jako zemi zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení, a tím působí proti protižidovským a protiizraelským předsudkům. Žáci a učitelé jsou navíc motivováni k účasti v mezinárodní soutěži, a to ve výtvarné, literární a internetové disciplíně. Hlavní cenou je poznávací zájezd do Izraele za doprovodu vybraných pedagogů a průvodců v době letních prázdnin. Vzdělávací aktivita projektu CEMACH trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek (cca 100 minut). Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: geografické souvislosti, porovnání s českými reáliemi sousedé Izraele; obyvatelstvo v Izraeli (Židé, Arabové, menšiny, imigrace, role náboženství); boj s pouští jako výzva číslo jedna; inspirativní řešení problémů s nedostatkem vody; krátký video dokument dokreslující vítězné tažení Izraele v boji proti poušti; ekologické, ekonomické a sociální souvislosti; fauna a flóra; infrastruktura a její dynamický rozvoj; vzdělávací systém, IDF, zdravotnictví, ukázky mezinárodní spolupráce; projekt Better Place jako ukázka kultury inovací; Izrael – jediná funkční demokracie na Středním východě; Izrael – místo setkání minulosti s budoucností provázanost tradic Izraele s moderními technologiemi; inspirativní video shrnující zajímavosti Izraele; výzvy, diskuse Přednáška je určena pro všechny ročníky středních a vyšších odborných škol.

HILSNERIÁDA

Vzděláváním o antisemitismu proti soudobým předsudkům Na příkladu konkrétní historické události – tzv. Hilsneriády z konce 19. století – se žáci během konání vzdělávací aktivity dozvědí o tom, jaké neblahé důsledky vneslo po staletí trvající protižidovské pověrami opředené lidové myšlení do české společnosti. Lektor primární prevence používá pro diskusi se žáky sestřih filmu Zločin v Polné. Zločin v Polné je vzrušující drama jedné detektivní historie. V roce 1899 na Bílou sobotu byla na cestě mezi obcemi Věžničkou a městečkem Polnou nalezena mrtvá dívka, švadlenka Anežka Hrůzová. Bylo jí devatenáct let. Na hrdle měla řeznou ránu a nejspíš vykrvácela. Sexuálního násilí se vrah nedopustil. Místním lékařům se zdálo, že sražené krve na místě činu není dost, a na otázku, kde je „chybějící“ krev, se hned našla pohotová dopověď: Židé ji přidali o Velikonocích do macesů. K dispozici byl náhodou i potenciální vrah: přidrzlý a nepříliš chytrý mladík Leopold Hilsner, šnorer, tulák a žebrák…

ZÁKLADY JUDAISMU

Žáci se během dvou vyučovacích hodin seznámí se základy nejstaršího monoteistického náboženství – judaismu. Lektor primární prevence vysvětlí atraktivním způsobem tyto základní pojmy: praotcové – Abraham, Izák, Jákob počátky židovského národa – vstup do smlouvy šabat chrám/synagoga Dále lektor žáky seznámí se základy židovského života v těchto oblastech: učení stravování oblékání práce rodina spiritualita kalendář

Seznam hodnocení v tématické skupině Antisemitismus a holocaust (ICEJ, z. s.)

  • Ve čtvrtek 12. února dorazil na naše gymnázium velice vzácný host. Měli jsme tu čest vyslechnout si životní příběh ženy, která přežila Osvětim. Životní příběh doktorky Dagmar Lieblové. Besedu v rámci Dnů židovské kultury zprostředkoval pan Radek Hejret, člen organizace ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem). Hlavním tématem akce byl antisemitismus (nesnášenlivost vůči určitému etniku) a holocaust (systematické pronásledování a vyhlazování Židů). Dagmar Lieblová pochází ze židovské rodiny. Její otec byl lékař a maminka v domácnosti.
  • Na vzdělávací aktivitě mi vyhovoval velmi poutavý výklad lektora, který vtáhl žáky do děje. Vše potřebné bylo řečeno a výstižně prezentováno. Celkově hodnotím přednášku jako přínosnou, emotivní, poutavou a přesvědčivou.
  • Na základě Váší přednášky u nás ve škole, se nám podařilo uspořádat na začátku školního roku 13. října školní výlet do Osvětimi a Březinky. Vše se vydařilo, žáci všechno zvládli a máme odtamtud velké zážitky. I díky Vám.
  • Vážený pane Hejrete, dovolte, abych Vám a paní doktorce velmi poděkovala za dnešní 2 přednášky pro naše žáky. Mám velmi pozitivní reakce od učitelů a žáků, kteří byli tak potichu proto, že velmi pečlivě naslouchali a intenzivně a s uvědoměním vnímali. Opravdu velké díky a těším se na další spolupráci. Přeji Vám a paní doktorce hodně úspěchů, pevné zdraví a radost. Milena Medková