Radek Hejret patří k nejzkušenějším lektorům Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v ČR – ICEJ ČR.

Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvoval již stovky přednášek a besed s pamětníky holocaustu. Ve školním roce 2018/19 oslovil 5578 žáků základních a středních škol ve 44 českých a slovenských městech.

Také organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei a U3V.

V září 2011 se účastnil speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě a stál u zrodu vzdělávacích materiálů pro pedagogy.

V rámci tohoto projektu koordinoval práci nejrozsáhlejšího regionálního centra.

Od srpna 2012 je podporován Nadací Mezinárodní potřeby, od ledna 2013 přednáší v rámci projektu Cemach o moderním státu Izrael, od září 2014 vede vzdělávací projekt Vrba–Wetzler Memorial a školí další lektory, od května 2017 patří mezi certifikované lektory primární prevence Křesťanské akademie mladých, od září 2017 je podporován F-nadací a od ledna 2018 pracuje jako průvodce po Izraeli pro CA OLIVETOUR.

V minulých letech navštěvoval školy s těmito pamětníky holocaustu:
RNDr. Michaela Vidláková, PhDr. Dagmar Lieblová,ak. mal. Helga Weissová-Hošková, Marta Kottová, Doris Grozdanovičová, Hana Sternlichtová, Evelina Merová, Eva Lišková, Pavla Kováčová, PhDr. Toman Brod, Ing. Pavel Werner, František Lederer a Tommy Karas.

Žel jak čas běží, pamětníci odcházejí a nezbývá, než nést štafetu historické paměti bez nich. V současné době, a to již pouze v předem domluvených termínech, jezdí do škol s Radkem RNDr. Michaela Vidláková, Hana Sternlichotvá, Doris Grozdanovičová a PhDr. Toman Brod.

Ohlasy na jeho práci jsou více než pozitivní.

Web: http://edu.vrbawetzler.eu/lang_cs/vw_lektori/6/
Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je 600 - 800 Kč.

Seznam hodnocení v tématické skupině Duchovní dědictví

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Hejret Radek nějakou napíše. Klikněte sem.