Radek Hejret patří k nejzkušenějším lektorům Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v ČR – ICEJ ČR.

Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvoval již stovky přednášek a besed s pamětníky holocaustu. V roce 2017 oslovil na svých programech primární prevence 5940 žáků základních a středních škol v 45 českých a moravských městech.

V září 2011 se účastnil speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě a stál u zrodu vzdělávacích a metodických materiálů pro pedagogy.

V rámci tohoto projektu koordinoval práci nejrozsáhlejšího regionálního centra.

Od srpna 2012 je podporován Nadací mezinárodní potřeby, od ledna 2013 přednáší v rámci mezinárodního soutěžního projektu Cemach o moderním státu Izrael a od září 2014 vede vzdělávací projekt Vrba–Wetzler Memorial. Od ledna 2018 působí také jako průvodce po Izraeli.

Školy nejčastěji navštěvuje s těmito žiícími pamětníky hrůz holocaustu:
RNDr. Michaela Vidláková a PhDr. Toman Brod.

Také organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei.

Ohlasy na jeho práci jsou více než pozitivní.

Web: http://edu.vrbawetzler.eu/lang_cs/vw_lektori/6/
Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Různé

Po stopách hrdinů – odkaz Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera

Ukažme mladým lidem vzory hodné následování! 7. dubna 1944 se podařilo dvěma mladým slovenským Židům – Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi – utéct z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Jejich útěk nebyl jen pokusem o záchranu vlastních životů. Oba vězni utíkali za podpory odbojového hnutí v táboře s úkolem podat svědectví o masových vraždách v plynových komorách a pokud možno přispět k jejich zastavení. Žáci se seznámí nejen s příběhem hrdinství na pozadí historických událostí, ale jsou též vedeni k aktivní účasti na Pochodu po stopách hrdinů v rámci projektu Vrba-Wetzler Memorial. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek a má přibližně tuto osnovu: definice hrdiny situace v Evropě před nástupem Adolfa Hitlera k moci Mnichovská dohoda a tzv. křišťálová noc situace v Čechách a na Slovensku po 14. březnu 1939 protižidovská opatření založená na tzv. Norimberských zákonech příběh Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera v historickém kontextu výjimečnost 8. března 1944 přesah do současnosti, pozvánka na Pochod po stopách hrdinů s použitím studentského videa z roku 2015 Tato lekce je určena pro všechny ročníky středních škol a pro deváté ročníky škol základních.

Seznam hodnocení v tématické skupině Různé

  • Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se v rámci výuky předmětu Základy společenských věd konala ve třídě 3. A dvouhodinová přednáška pana Radka Hejreta, která byla zaměřena na současné problémy izraelské společnosti. Toto vystoupení, které bylo věnováno nejen otázkám izraelské národní bezpečnosti, ale i problematice školství, ekologie a současných izraelsko-palestinských vztahů, přítomné studentky a studenty 3. A a 3. B velmi zaujalo.
  • Dne 27. 10. 2015 se v naší škole konala přednáška „Současný Izrael“ pod vedením pana Radka Hejreta v rámci projektu Cemach, do kterého je škola zapojena. Zúčastnili se třídy 2. PD, 3. PD a 4. TG. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí a nových informací nejen o Izraeli.
  • Pan Radek Hejret svým charismatickým vystupováním a úžasnými vědomostmi získal nejen sympatie studentů, ale i zájem o možnost zapojit se do projektu a získat jednu z hodnotných prvních dvaceti cen, mezi kterými je i dvoutýdenní hrazený pobyt v Jeruzalémě a u Mrtvého moře. Přeji našim přihlášeným studentům nejen hodně tvůrčích úspěchů, ale i dobrý pocit z práce, kterou dělají navíc mimo studijní povinnosti a která je zajímá…
  • Studenti kvarty V a třetích ročníků se účastnili zajímavé přednášky. V úterý 15. prosince se studenti uvedených tříd v aule gymnázia zúčastnili zajímavé přednášky o historii judaismu, křesťanského a islámského náboženství, o problémech náboženských sekt a současného islámu a IS. Přednášející pan Radek Hejret svými vědomostmi, přehledem o politické současné situaci na východě a rétorikou natolik oslovil a zaujal naše studenty, že se následná beseda přenesla i mimo čas vyučování. Studenti si nejen doplnili a rozšířili své vědomosti z hodin dějepisu a ZSV, ale byly jim zodpovězeny otázky k daným tematům. 180 minut přednášky a besedy s panem Hejretem bylo přínosných. Děkujeme!