Vystudoval jsem gymnázium a následně Husitskou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze. Osm let jsem působil jako farář Církve československé husitské. Osm let jsem také vyučoval na biblických školách Harvest International Bible University (zahraniční škole v České republice) a Misijní škole M. L. Zinzendorfa v Liberci, kde jsem v rámci široké škály předmětů vyučoval také biblickou hebrejštinu. Deset let jsem pracoval na překladu Staré smlouvy z hebrejštiny do češtiny (v rámci projektu Křesťanské misijní společnosti – www.biblecsp.cz). Český studijní překlad Bible byl vydán v červenci 2009.

Po dokončení práce na překladu Bible jsem se začal věnovat externím přednáškám na středních a základních školách po celé České Republice, besedám v knihovnách a dalším činnostem, při nichž využívám získané znalosti a zkušenosti.
Zúčastnil jsem se sedmi ročníků mistrovství ČR ve znalostech Bible a se svým týmem jsem se stal trojnásobným vítězem. V souvislosti s tím jsem také pětkrát navštívil Izrael.

Web: http://www.bpn.wz.cz

Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Antisemitismus a holocaust (ICEJ, z. s.)

Holocaust a antisemitismus

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek. (100 minut) Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: definice holocaustu – šoa definice antisemitismu jako specifické formy rasismu interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Seznam hodnocení v tématické skupině Antisemitismus a holocaust (ICEJ, z. s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora ThMgr. Krchňák Michal nějakou napíše. Klikněte sem.