Vystudoval jsem sociální pedagogiku na FF UK v Praze.
Jako lektor primární prevence pracuji od roku 1995. Svými přednáškami jsem oslovil více než sto tisíc žáků a studentů.
Od roku 2012 pracuji též jako externí lektor Národního centra bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz). Od roku 2017 též jako lektor Křesťanské akademie mladých (KAM, z.s.)

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

Certifikace programu:
Certifikát ke stažení

Lekce v tématické skupině Úcta k životu (KAM, z.s.)

Rizika v kyberprostoru

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

Šikana – nemoc vztahů

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Žáci jsou seznámeny s ukazateli šikany, s tím, co šikana je a co není a jak postupuje ve vztazích jako nemoc. Žáci poznávají zdravé hranice ve vztazích a objevují činitele, které ještě ovlivnit mohou a které již ne. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a tak je i částečně spoluodpovědný za zdravé vztahy v něm. Během programu jsou žáci povzbuzováni k osobní odvaze, aby zavčas a pravý okamžik zasáhli, pokud se jedná o prvotní stádia šikany. Žáci se také seznámí se vhodným postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Seznam hodnocení v tématické skupině Úcta k životu (KAM, z.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Mgr. Vácha Vladimír nějakou napíše. Klikněte sem.