Věnuji se především programům ze série Duchovního dědictví, jejichž autorem je organizace KAM, z. s. Podrobnější popis těchto programů najdete na webu: duchovnidedictvi.cz

Mám 20 letou zkušenost s prací s mládeží a s dětmi v neziskovém sektoru. V minulosti jsem mimo jiné koordinoval volnočasové aktivity pro děti a mládež po celé ČR a byl jsem zodpovědný za vedení mezinárodních campů a konferencí. Aktuálně pracuji ve SCEAV, kde jsem vedoucím nového projektu Kompas v Ostravě-Porubě.

Web: http://kompasporuba.cz
Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Seznam hodnocení lektora

  • Program byl inspirací pro výuku vlastivědy. Pomohl dětem sjednotit a ucelit nabyté vědomosti. Program pěkně připravený. Lektor využíval práci žáků ve skupinách.
  • Žáci se vhodně a aktivně zamýšleli nad našimi tradicemi a historií. Celý program i vedení lektora bylo vynikající.
  • Zajímavá forma shrnutí učiva o dějinách ČR. Uvědomění si národní hrdosti a sounáležitosti. Profesionální a zajímavý přístup lektora.
  • Program byl určitě přínosný, kladně hodnotím práci ve skupinách. Program rozvíjí spolupráci, komunikační dovednosti u žáků, podporuje dobré vztahy ve třídě. Velmi profesionální projev lektora.
  • Zajímavá forma shrnutí učiva o dějinách ČR. Uvědomění si národní hrdosti a sounáležitosti. Profesionální a zajímavý přístup lektora.