Ačkoli jsem vystudoval neučitelský obor "Anglický a německý jazyk pro překladatelství a tlumočnictví", už během studia jsem vnímal, že moje místo je ve vzdělávání dětí a mládeže. Proto jsem v této oblasti zakotvil ihned po skončení studia a absolvoval jsem mnoho různých přednášek, seminářů a kurzů. Celkově již nyní s mládeží pracuji kolem 20 let, ať už jako učitel/lektor jazyků, spoluorganizátor nejrůznějších volnočasových akcí nebo vedoucí a pastor mládežnických klubů či skupin.
Jelikož v dnešní době se mládež s rozvojem technologií a nástupem sociálních médií musí vyrovnávat s řadou nových nástrah, nebezpečí a negativních jevů, roste současně potřeba mládež o těchto nástrahách a nebezpečích nejen kvalitně informovat, ale také mladým lidem pomoct se v dnešním světě zorientovat, překonávat současná úskalí dospívání a držet se zdravých zásad a hodnot. Tato problematika se mě dotýká o to víc osobně, že jsem svého času sám dlouhodobě bojoval s poruchami příjmu potravy, zároveň ale také proto, že dnes jsem otcem 3 dětí. Právě tyto důvody mne vedly k tomu, abych začal s lektorskou činností na školách prostřednictvím programů primárně preventivních, etických i duchovních. Rád bych proto přispěl svým - byť i malým - dílem k tomu, aby současná mládež byla s riziky dnešní doby dostatečně obeznámena a hluboce si uvědomovala jejich závažnost, ale hlavně jim uměla úspěšně čelit za pomoci zdravých zásad a hodnot.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je 600 - 800 Kč.

Seznam hodnocení v tématické skupině Duchovní dědictví

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Bc. Šeděnka Přemysl nějakou napíše. Klikněte sem.