Ačkoli jsem vystudoval obor "Angličtina a němčina pro překladatelství a tlumočnictví", hned po konci studia jsem zakotvil v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Celkově již nyní s mládeží pracuji kolem 20 let, ať už jako učitel jazyků, spoluorganizátor různých mládežnických akcí nebo vedoucí mládežnických klubů.
Jelikož s rozvojem technologií a nástupem sociálních médií se dnešní mládež musí vyrovnávat s řadou nových nástrah a negativních jevů, roste současně potřeba mladé lidi o těchto nástrahách a nebezpečích kvalitně informovat, pomoct jim současná úskalí dospívání překonávat a vést je k držení se zdravých zásad a hodnot. Proto jsem vnímal potřebu působit na základních a středních školách jako lektor preventivních a etických programů, s touhou přispět svým dílem k tomu, že současná mládež bude umět nástrahám dnešní doby úspěšně čelit. Má motivace je o to silnější, že jsem svého času jednak sám dlouho bojoval s poruchami příjmu potravy, a zároveň nyní spolu s manželkou vychováváme 3 děti, takže se mne negativní jevy dnešní doby týkají o to víc osobně.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Certifikace programu:
Certifikát ke stažení

Lekce v tématické skupině Úcta k životu (KAM, z.s.)

Rizika v kyberprostoru

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

Poruchy příjmu potravy (PPP)

Riziku nějaké formy poruchy příjmu potravy je dnes vystaveno čím dál více mladých lidí, a to nejen děvčat, ale také chlapců. Program jednak detailněji prezentuje jednotlivé poruchy příjmu potravy, příčiny jejich vzniku a jejich následné projevy, současně chce ale také poukázat na závažnost problematiky PPP, na její charakter závislosti a psychické poruchy i na ne tolik známý fakt, že nemalé procento PPP končí smrtí. Vedle preventivního zaměření programu je cílem také obeznámit posluchače se způsoby, jak se chovat k někomu, kdo již PPP trpí a ukázat na možnosti, jak dané osobě pomoci, ať už z pozice laika, tak i ve formě kvalitní odborné péče. Jelikož si lektor sám dlouhodobě procházel různými formami PPP, bude mluvit z hluboké vlastní zkušenosti a otevřeně se o ní podělí s posluchači.

Seznam hodnocení v tématické skupině Úcta k životu (KAM, z.s.)

  • Děkuji p. Přemyslu Šeděnkovi za jeho lekci poruchy příjmu potravy. Tato lekce proběhla na naší škole letošní a loňský rok a studenty zaujala. P. Šeděnka příjemným a poutavým způsobem navázal se studenty kontakt a sdílel s nimi svůj osobní příběh. Mnozí studenti chtěli diskutovat ještě po skončení programu. Děkuji a těším se na další spolupráci. MVDr. Jana Pillichová, Hotelová škola a Obchodní akademie Jeseník
  • Pro studenty 1. ročníků Střední zdravotnické školy v Opavě jsem letos poprvé objednala program "Poruchy příjmu potravy", což je téma, které naše studentky (ale i studenty) trápí stále častěji. Na programu jsem byla přítomna a všem pedagogům mohu vřele doporučit pana lektora Přemysla Šeděnku. Jeho beseda splňuje všechny atributy kvalitního preventivního programu (vysoká odbornost, citlivý přístup k tématu, upřímnost a osobní charisma lektora, využití diskuse a práce ve skupinách, výborná spolupráce s panem lektorem, přizpůsobení programu odlišným třídním kolektivům). Zpětné vazby od studentů jsou také velmi pozitivní. Za celý kolektiv naší školy moc děkuji za realizaci besed. Milena Pavelková (SZŠ Opava), metodik prevence