Celý svůj profesní život se pohybuje v neziskovém sektoru, kde vytváří a realizuje vzdělávací a volnočasové programy pro rodiny s dětmi (Mozaika, Žebřík, z. s. Prostějov). Doposud se věnovala spíše rozvoji a vzdělávání dospělých (VOŠ, Kluby rodičů a dětí). Nyní rozšiřuje svou pracovní náplň o primární prevenci na školách především v okrese Prostějov. V tomto směru čerpá mj. z bohatých zkušeností se svými čtyřmi dětmi.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Seznam hodnocení v tématické skupině Duchovní dědictví

  • Reakce na program Staleté kořeny (žáci 7. – 9. tříd, realizovala J. Rozehnalová) Hodně jsem se toho dozvěděl, strašně se mi to líbilo. Uvědomil jsem si, jakou máme zajímavou historii. Uvědomil jsem si, že jsme významný národ. Uvědomil jsem si, že máme dobré kořeny. Uvědomila jsem si, jak můžu být na Česko hrdá. Zaujalo mě, že máme tolik slavných osobností a že i malý národ má velkého ducha. Uvědomil jsem si, že se mohu také stát jedním ze slavných nebo uznávaných. Uvědomila jsem si, že dějiny nejsou zas tak nudné, jak se na první pohled zdají. Uvědomila jsem si, že bych toho měla více zjistit. Uvědomil jsem si, že někteří, kteří žili před námi, měli svůj vlastní názor a že po nich něco zůstalo. Uvědomila jsem si, jak to bylo v historii těžké a jak byli stateční. Uvědomil jsem si, že Masaryk byl něco víc než prezident. Uvědomila jsem si, že máme velice krásnou zemi a velice výjimečné osobnosti, které se podílely na rozvoji naší země. Uvědomil jsem si důležitost každé jedné generace. Zaujalo mě, jak jsme stáli v řadě a viděli, jak se všichni navzájem potřebujeme. Uvědomil jsem si, že všichni lidé dohromady tvoří celek a že s každým, kdo odejde z kořene, je kmen slabší. Uvědomil jsem si, že musím být vlastenec, nemůže mi být lhostejný osud této země. Uvědomil jsem si, že pravda je nejdůležitější. Uvědomil jsem si, že pravda vítězí. Uvědomil jsem si, že Jan Hus je frajer. Uvědomil jsem si, že časem zemřu a chci, aby se na mě vzpomínalo v dobrém smyslu. Hodně jsem se toho dozvěděla. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to.
  • Reflexe programu Staleté kořeny (realizovala J. Rozehnalová) Hodně jsem se toho dozvěděl, strašně se mi to líbilo. Uvědomil jsem si, jakou máme zajímavou historii. Uvědomil jsem si, že jsme významný národ. Uvědomil jsem si, že máme dobré kořeny. Uvědomila jsem si, jak můžu být na Česko hrdá. Zaujalo mě, že máme tolik slavných osobností a že i malý národ má velkého ducha. Uvědomil jsem si, že se mohu také stát jedním ze slavných nebo uznávaných. Uvědomila jsem si, že dějiny nejsou zas tak nudné, jak se na první pohled zdají. Uvědomila jsem si, že bych toho měla více zjistit. Uvědomil jsem si, že někteří, kteří žili před námi, měli svůj vlastní názor a že po nich něco zůstalo. Uvědomila jsem si, jak to bylo v historii těžké a jak byli stateční. Uvědomil jsem si, že Masaryk byl něco víc než prezident. Uvědomila jsem si, že máme velice krásnou zemi a velice výjimečné osobnosti, které se podílely na rozvoji naší země. Uvědomil jsem si důležitost každé jedné generace. Zaujalo mě, jak jsme stáli v řadě a viděli, jak se všichni navzájem potřebujeme. Uvědomil jsem si, že všichni lidé dohromady tvoří celek a že s každým, kdo odejde z kořene, je kmen slabší. Uvědomil jsem si, že musím být vlastenec, nemůže mi být lhostejný osud této země. Uvědomil jsem si, že pravda je nejdůležitější. Uvědomil jsem si, že pravda vítězí. Uvědomil jsem si, že Jan Hus je frajer. Uvědomil jsem si, že časem zemřu a chci, aby se na mě vzpomínalo v dobrém smyslu. Hodně jsem se toho dozvěděla. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to. (žáci 7. – 9. tříd)
  • Reflexe programu Staleté kořeny (žáci 7. - 9. tříd, realizovala J. Rozehnalová) Hodně jsem se toho dozvěděl, strašně se mi to líbilo. Uvědomil jsem si, jakou máme zajímavou historii. Uvědomil jsem si, že jsme významný národ. Uvědomil jsem si, že máme dobré kořeny. Uvědomila jsem si, jak můžu být na Česko hrdá. Zaujalo mě, že máme tolik slavných osobností a že i malý národ má velkého ducha. Uvědomil jsem si, že se mohu také stát jedním ze slavných nebo uznávaných. Uvědomila jsem si, že dějiny nejsou zas tak nudné, jak se na první pohled zdají. Uvědomila jsem si, že bych toho měla více zjistit. Uvědomil jsem si, že někteří, kteří žili před námi, měli svůj vlastní názor a že po nich něco zůstalo. Uvědomila jsem si, jak to bylo v historii těžké a jak byli stateční. Uvědomil jsem si, že Masaryk byl něco víc než prezident. Uvědomila jsem si, že máme velice krásnou zemi a velice výjimečné osobnosti, které se podílely na rozvoji naší země. Uvědomil jsem si důležitost každé jedné generace. Zaujalo mě, jak jsme stáli v řadě a viděli, jak se všichni navzájem potřebujeme. Uvědomil jsem si, že všichni lidé dohromady tvoří celek a že s každým, kdo odejde z kořene, je kmen slabší. Uvědomil jsem si, že musím být vlastenec, nemůže mi být lhostejný osud této země. Uvědomil jsem si, že pravda je nejdůležitější. Uvědomil jsem si, že pravda vítězí. Uvědomil jsem si, že Jan Hus je frajer. Uvědomil jsem si, že časem zemřu a chci, aby se na mě vzpomínalo v dobrém smyslu. Hodně jsem se toho dozvěděla. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to.
  • Program Staleté kořeny byl výborný. Pestrý, interaktivní, žáci se mohli hodně zapojit a prezentovat své znalosti i názory. Hodnotím ho jako velmi přínosný. Lektorka, paní Jana Rozehnalová, byla rovněž skvělá, velmi milá, vstřícná, pěkně s žáky spolupracovala a vedla je. Program i lektorku jsem již doporučila kamarádce,rovněž učitelce na 2. stupni ZŠ.