V letech 2003-2013 lektorem adaptačních kurzů pro ZŠ,SŠ (DIS Fryšták). Mám zkušenosti s probačními programy pro mladé delikventy (Rubikon - Vyškov, Kroměříž, Ústí nad Orlicí). Současně učím na ZŠ Noe v Pardubicích (TV,OV,VkZ). Jako lektor ACET zahajuji první sezónu. Se studenty a žáky pracuji metodou zážitkové pedagogiky (hry, diskuse, hraní rolí). Lektorské inspirace - S.R.Covey, R.Rohr, D.Bosko.

Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Pardubický kraj

Lekce v tématické skupině Různé

Zdravé sebevědomí žáků

V programu se společně zabýváme nad nízkým, vysokým a zdravým sebevědomím. Společně hledáme, kde si všude v životě žáci potřebují věřit. Na základě příkladů ze života hovoříme o moci slov, která někdo nad námi vyřkl, ale i obecně. Mít zdravý pohled na sebe a pozitivně o sobě mluvit je víc než důležité. Společně si děti zkouší ve hrách, testech kdo jsou, co umí, co mají rádi, jak jsou schopni komunikovat. Učí se nebát se o tom mluvit před druhými. Současně také přemýšlíme o našich pocitech a chování když nám chybí sebevědomí a jak nás to ovlivňuje. Hovoříme o 2 oblastech, které nás sráží dolů: 1. Výroky rodičů, kamarádů, trenérů atd. a za 2. Jaký vliv na nás mají naše selhání, chyby, prohry. Nakonec besedy hovoříme o našem těle a jeho přijetí jako součást našeho zdravého vnímání nás samotných.

Třída jako tým

Podpoření pozitivních vazeb v kolektivu, prevence šikany. Program je realizován formou zážitkové pedagogiky, cílen je vždy na konkrétní požadavky daného třídního kolektivu. náplň programu je upravována po konzultaci s třídním učitelem a podle toho je zvolen typ prevence. Program Třída jako tým probíhá 3-4 za rok pro jednu třídu.

Šikana

Agresivní chování ve školním prostředí (agresivní chování fyzické, psychické, kyber-šikana), vysvětlení pojmů jako je útočník, oběť. Jak se chovat v případech, kdy se s podobným jednáním setkáme. Jak pomoci oběti a jak zastavit útočníka – důležitost dobrého kolektivu. Sdílení osobního příběhu, občas šikanovaného adoptovaného kluka.

Seznam hodnocení v tématické skupině Různé

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Suchomel Martin nějakou napíše. Klikněte sem.