V letech 2003-2013 lektorem adaptačních, preventivních kurzů pro ZŠ,SŠ (DIS Fryšták). Mám zkušenosti s probačními programy pro mladé delikventy (Rubikon - Vyškov, Kroměříž, Ústí nad Orlicí). Současně jsem učitel ZŠ (tv,ov,vkz),SŠ (tv). Se studenty a žáky pracuji metodou zážitkové pedagogiky (hry, diskuse, hraní rolí). Lektorské inspirace - S.R.Covey, R.Rohr, D.Bosko.

Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Pardubický kraj

Lekce v tématické skupině Různé

Třída jako tým

Podpoření pozitivních vazeb v kolektivu, prevence šikany. Program je realizován formou zážitkové pedagogiky, cílen je vždy na konkrétní požadavky daného třídního kolektivu. náplň programu je upravována po konzultaci s třídním učitelem a podle toho je zvolen typ prevence. Program Třída jako tým probíhá 3-4 za rok pro jednu třídu.

Šikana

Agresivní chování ve školním prostředí (agresivní chování fyzické, psychické, kyber-šikana), vysvětlení pojmů jako je útočník, oběť. Jak se chovat v případech, kdy se s podobným jednáním setkáme. Jak pomoci oběti a jak zastavit útočníka – důležitost dobrého kolektivu. Sdílení osobního příběhu, občas šikanovaného adoptovaného kluka.

AIDS/HIV

Cílem je vést studenty k odpovědnému přístupu ke svému životu v oblasti závislostí a sexuálního chování. Negativní vliv drog a brzký začátek sexuálního života. Rizika s tím spojená. Zaměřeno na virus HIV, onemocnění AIDS, sexuální zdrženlivost, alkoholovou a drogovou abstinenci, partnerskou věrnost. Doporučuji pro 9. ročníky ZŠ a studenty středních škol.

Seznam hodnocení v tématické skupině Různé

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Mgr. Suchomel Martin DiS. nějakou napíše. Klikněte sem.