Sama na sobě zakusila přínos preventivního programu na střední škole, kde ho ze zvědavosti pomohla zorganizovat. I přes vážnost nelehkého tématu nemoci AIDS, smrti a sexuality byla výborná atmosféra otevřenosti, laskavý přístup lektora a pertinentní a také v té době nedostupné informace tím, co jí nasměrovalo na rovině osobní a postupem času i profesní.

Jazyková výbava z bilingvního gymnázia jí otevřela cestu pro paralelní vysokoškolské vzdělání ve Francii, které ovlivnilo její odbornou profilaci: Po roce výměnného pobytu na prestižní manažerské škole v Lyonu dosáhla v dalším roce ekvivalentu inženýrského titulu na partnerské vysoké ekonomické škole v Chambéry. Po návratu domů a dokončení inženýrského studia na Mendelově univerzitě v Brně se rozhodla ve studiích pokračovat doktorským stupněm, ve kterém se zaměřila na efektivní mezilidskou komunikaci a s ní spojený funkční týmový management. To v závěru doplnila roční pracovní zkušenost v podobě výzkumné stáže ve studentské organizaci opět ve francouzské Toulouse. Postupně se začala věnovat vzdělávací činnosti na středních školách, v institutech, v neziskových organizacích, na univerzitě i soukromě, na což si rozšířila pedagogické vzdělání.

Letitá touha vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé, kteří vedou smyslupný a plnohodnotný život, ji dovedla až k osvětové činnosti, kterou odstartovala v roce 2013. Nadšení pro rozvoj druhých a přesvědčení o klíčové roli prevence v životě dětí a mládeže jsou důvodem toho, že se vedle svého zaměstnání věnuje právě preventivní činnosti na školách. V programech často využívá interaktivní a zážitkovou formu, dialog a snaží se o praktickou využitelnost programu posluchači.

Programy nabízím i na Olomoucku, Vyškovsku, v Brně apod..

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Seznam hodnocení lektora

  • Velmi se mi líbila struktura celého programu. Životní cesta Komenského byla pro žáky nejen zopakováním, ale velmi dobře položenými otázkami a příměry ze současnosti. Žáci mohli vyjádřit své pocity a myšlenky. Velmi promyšleně a srozumitelně byly vyvozeny životní hodnoty. Aktivity žáků odpovídaly tématickému zaměření projektu. Velmi kladně hodnotím vystupování a příjemný vztah lektorky k žákům, zajímavý a poutavý projev či srozumitelnost.
  • Studenti z ZŠ Glowackého, Praha, na program reagovali: "Dnešní obě hodiny se mi moc líbily". "Děkuji za zajímavý program." "Bylo to moc hezké." "Žijeme, už když jsme ve vajíčku." pedagogové: "Příměry vhodné pro tuto věkovou kategorii." "Velmi ciltivé téma skvěle zpracované a podané dětem v pubertálním věku. Oceňuji zapojení všech žáků." "Líbily se mi dobré a návodné otázky." ZŠ Suchdol, Praha: "Dozvěděla jsem se, jak vzniklo mímo." "Jste chytrá a dobře popisujete věci." "Bylo to zajímavé." "Bylo to dobrý." "Moc děkuji za rady." "Víc času na program." "Bylo to moc hezké." "Bylo to skvělé a ponaučné." pedagog: "Vstřícný přístup k dětem. Díky lektorce se děti nestyděly mluvit a byly ochotny vysvětlovat citlivá témata a zapojit se do diskuze."
  • Výběr ze zpětné vazby 5. tříd ZŠ Štětí, Školní: "Je to poučný." "Dozvěděla jsem se, že děti v bříšku rostou i před začátkem práce srdíčka. Bavilo mě to." "Nejvíc mě bavila puberta. Dozvěděla jsem se, jak se "dělají" děti. Bylo to pěkné." "Dozvěděla jsem se o buňce (asi zygota) a pidi miminku." pí. učitelka: "Přiměřenou a interaktivní formou zpracované téma. Příjemné vystupování lektorky a zvládnutí situací ve třídě. Děti byly vtažené do komunikace. Vše bylo moc hezké. Děkuji."