Jako externista jsem zván do kontaktních center, diagnostických ústavů a také osobně pomáhám závislým lidem z ulice. Lidé na přednášky často přicházejí v očekávání, co se bude dít. Studenti totiž slyšeli již tolik nudných přednášek. Není jednoduché přednášet mladým lidem a udržet jejich pozornost. Již po několika minutách přednášky je ale v sále naprosté ticho a studenti i učitelé poslouchají, sledují fotografie a mediální prezentaci. Během přednášek je velmi pěkná atmosféra důvěry. Když vyprávím svůj životní příběh, i ti největší drsňáci pozorně naslouchají a nevěří svým očím a uším, že z bývalého narkomana tu stojí člověk, který nyní pomáhá druhým lidem nalézt smysl života. Vyprávění prožitých příběhů ze života mých bývalých kumpánů způsobuje občas mrazení v zádech. Hovořím o tom, že někteří mí kamarádi nebo známí jsou již po smrti. Předávkovali se heroinem nebo pervitinem. Na konci přednášek odpovídám na množství dotazů. Studenti i učitelé si z přednášky odnášejí silné zážitky. Mladí lidé přicházejí, podávají mi ruce a děkují. Učitelé hovoří o tom, jak je velmi důležité a potřebné, aby tyto informace mohli studenti slyšet od muže, který poznal na vlastním životě o čem je drogová závislost.

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Různé

Život v závislosti

Přednášející je velmi žádaným řečníkem u učitelů, vychovatelů, metodiků primární prevence na školách i u rodičů. Jeho vlastní zkušenost s drogou je základem velmi osobního a citlivého přístupu ke studentům. Během vyprávění svého svědectví si velmi rychle získá posluchače, studenti vědí, že před nimi stojí proměněný člověk s hlubokou životní zkušeností. Díky své zkušenosti ze samého dna hlubin beznaděje a osobní záchrany má blízko ke službě lidem nacházejícím se v podobné situaci, kterou také prošel. Jeho motivem je upřímné a jasné varování před propastí drog. Jeho služba vychází z vlastního vnitřního přesvědčení a z vděčnosti, že on sám mohl začít nově. Jako externista je lektor zván do kontaktních center, diagnostických ústavů a také osobně pomáhá závislým lidem z ulice. Přednášky Romana Povaly jsou jedinečné. Lidé přicházejí v očekávání, co se bude dít. Studenti slyšeli již tolik nudných přednášek. Není jednoduché přednášet mladým lidem a udržet jejich pozornost. Již po několika minutách přednášky je v sále naprosté ticho a studenti i učitelé hltají každé slovo, sledují fotografie a skvělou mediální prezentaci. Roman Povala se dotýká srdcí posluchačů, během přednášek je velmi pěkná atmosféra důvěry. Když vypráví svůj životní příběh, i ti největší drsňáci pozorně naslouchají a nevěří svým očím a uším, že z bývalého narkomana tu stojí člověk, který nyní pomáhá druhým lidem nalézt smysl života. Vyprávění prožitých příběhů ze života jeho bývalých kumpánů způsobuje občas mrazení v zádech. Hovoří o tom, že někteří jeho kamarádi nebo známí jsou již po smrti. Předávkovali se heroinem nebo pervitinem. Roman Povala zná mladé lidi a ví jak na ně. Na konci přednášek odpovídá s velikou moudrostí na množství dotazů. Studenti i učitelé si z přednášky odnášejí silné zážitky. Mladí lidé přicházejí, podávají ruce a děkují. Učitelé hovoří o tom, jak je velmi důležité a potřebné, aby tyto informace mohli studenti slyšet od muže, který poznal na vlastním životě, co je drogová závislost.

Seznam hodnocení v tématické skupině Různé

  • Děkuji za zprostředkování přednášky Romana Povaly. Chci Vám sdělit, že ohlasy ze strany žáků a pedagogů jsou velmi pozitivní. R. Povala, dokázal žáky „zvládnout“ a zaujmout, a to zvláště v některých třídách není vůbec snadné. Tlumočte panu Povalovi prosím mé uznání a poděkování. Rádi bychom ho u nás znovu přivítali na dalších přednáškách.
  • Během vyprávění svého svědectví si velmi rychle získal posluchače a studenti pochopili, že před nimi stojí proměněný člověk s hlubokou životní zkušeností. Z celého jeho vystoupení bylo cítit upřímné a jasné varování před propastí drog. Děkujeme za návštěvu a za rok naviděnou.
  • Pravidelná výuka dvouhodinového předmětu Výchovy ke zdraví byla ve čtvrtek 19.2.2015 pro třídu I.A ozvláštněna, jak pan Roman Povala sám řekl, besedou nesoucí název Drogy. Už sám titul je částečně zavádějící, skoro každý si pod pojmem drogy představí její různé materiální podoby, avšak tato přednáška se spíše zabývala tím, co tato věc provede s jejím uživatelem. Nedozvěděli jsme se, co ten pověstný bílý prášek obsahuje, ani to, co přesně si lidé pomocí tlustých jehel bolestně píchají do žil, někdy dokonce do svalů. Celou dobu jsme nebyli zatěžováni žádnými fakty či čísly, které by samy o sobě měly nahánět strach. Jsem si jistá, že tyto informace jsme všichni předpokládali. Pochybnosti k tomu, abychom lehce propadli drogám, v nás vyvolalo naprosto něco jiného. Příběhy lidí, kterým se to stalo. Celá beseda příběhem začala a na závěr jím i skončila. Dozvěděli jsme se o muži, kterému dodávala naději jediná, prostá věta, když ale ztratil i tu a ocitl se se svými problémy sám, neměl už proč pro sebe tu naději hledat do budoucna. Ale to bych potom nemohla tuto besedu nazvat originální, kdyby se to zastavilo jen u těchto příběhů. Jim jsme se nikdy nesmáli, přesto pan Povala dokázal mezi rozdílnými úhly pohledu na celou situaci proplouvat tak obratně, že by ve chvíli nikdo nenarušil hrobové ticho a za pár sekund se nepřestal smát. Někdy se jeho povídání ubralo i psychologickými cestami, jak jsme ale díky němu pochopili, většina lidí si vezme drogu dobrovolně. Pro to, aby to udělal, musí existovat důvod, ve kterém nenese droga prvotní vinu.