V roce 2000 jsem se podílela na založení občanského sdružení NA CESTĚ a vzniku NZDM Centrum Archa ve Vsetíně, které se zaměřuje na práci s mladými lidmi. Zde jsem 8 let pracovala jako pracovník v sociálních službách a věnovala se preventivním přednáškám na školách. V současné době koordinuji práci lektorů etické výchovy a spolupracuji s učiteli a školami po celé ČR. Skvěle propracovaný projekt Komenský 2020 mě inspiroval vrátit se zpět do školy k žákům, neboť jeho hodnoty a myšlenky jsou stále aktuální... a je potřeba je připomínat.


Seznam lokalit: Zlínský kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je 600 - 800 Kč.

Seznam hodnocení v tématické skupině Duchovní dědictví

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Martináková Hana nějakou napíše. Klikněte sem.