Od roku 2007 přednáším převážně na téma Česká národní identita a Reformační historie. Dokážu se vcítit nejen do posluchačů, navázat s nimi kontakt a zaujmout, ale také motivovat, povzbudit a probudit osobní i kolektivní vize. Za dobu mého působení jsem přímo oslovil tisíce posluchačů, on-line semináře a přednášky sledovalo několik desítek tisíc dalších lidí.

Pořádám také semináře s workshopy v oblasti osobního rozvoje a spolu s manželkou Lenkou se individuálně setkáváme s jednotlivci, kterým pomáháme nalézt směr.

Webové stránky s bližšími informacemi o tom, co dělám, naleznete zde: http://www.inid.cz, http://www.drogystop.cz/.

Web: http://www.inid.cz
Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Život v podsvětí

Přednáška vychází z vlastních zkušeností. Vyprávím životní příběh, který začíná experimentováním s drogami v útlém mládí a pokračuje drogovým manželstvím s manželkou, rovněž narkomankou. Příběh naštěstí končí happyendem, zásahem „z hůry“. Přednáškou ukazuji, jak snadno se lze dostat na tenký led, jak lehce lze rozbít pro život důležité rodinné i mezilidské vztahy. Neopominu mluvit o již nežijících kamarádech a o zničených životech mnoha uživatelů. Používám i zkušenosti ze současnosti, protože dnes se s manželkou stále setkáváme s drogově závislými mladými lidmi, kterým pomáháme najít cestu ven. Mým cílem není drogy zakazovat a odsuzovat ty, kteří mají s drogami problém. Místo toho se je vždy snažím motivovat k životu a k zdravé sebeúctě, protože právě špatný vztah k sobě samému je nejčastěji důvodem k vytvoření drogové závislosti u mladého člověka. Přednáškou se snažím ukázat hodnoty jako je láska, Bůh a život sám. Mým poselstvím jsou studenti zasaženi a vytváří se mezi námi osobní důvěra. Díky tomu jsem se studenty i v dalším kontaktu. Ti někdy hledají pomoc nejen pro sebe, ale i pro své kamarády nebo příbuzné. Nabízím možnost pomoci mailem, skypem, apod., často se s manželkou se zájemci scházíme na osobních schůzkách. Další informace na www.drogystop.cz

Inspirace k osobnímu rozvoji

Žijeme v době odbornosti. Proto je dnes, více než dříve, nutné prozkoumat a pochopit jak věci fungují. Každá úspěšná stavba musí mít kvalitní architekturu, nejen estetickou, ale i funkční, proto aby nespadla. Každý stroj potřebuje být přesný, vyladěný apod... vše vyžaduje odbornost - ingeniring. Podobně je to s člověkem. Anatomie lidského těla již objevila téměř vše, co se objevit dá. Díky tomu umí lékaři mnoho věcí opravit, chirurgie je téměř dokonalá. Člověk má ale i anatomii duše nebo-li vnitřního člověka. Láska, intuice, soucit, sny, vize a mnoho dalšího, co Bůh do nás vložil, se nachází právě v tomto vnitřním člověku. Stejně jako v našem těle, i v duši existují určité principy a zákonitosti. Je to opět vlastní zkušenost, která ukazuje, že porozumění sobě samotnému a  tomu jak jsme stvořeni, dává sílu a motivaci čelit těžkým životním situacím. Ze všech dosavadních životních zkušeností doplněných odbornými studiemi jsem vytvořil inspirující přednášku, kterou rádi poslouchají mladí, ale kterou jsou motivovaní i mnozí podnikatelé a lidé ve vedoucích pozicích. Jedná se o znovuobjevené principy, které zde již v minulosti používali naši předci, především reformátoři. Přednáška vychází z úcty k člověku, jakožto Božímu stvoření a k Bohu. Myšlenky jsou prezentované grafiky a srozumitelně. Jasně pojmenovávají potřeby člověka, od nejzákladnějších (jídlo, teplo atd.) až po ty nejvyšší (potřeba lásku nejen přijímat, ale i dávat), dále potřebu vědět, proč žijeme, že každému z nás byly dány určité dary atd. Stává se, že po několika letech se setkávám s posluchači, kteří dodnes používají tyto poznatky i moje "obrázky", tj. grafické ztvárnění, k naplnění svého životního poznání. S mnoha posluchači jsem nadále v kontaktu a konzultacích. Přednáška se výborně doplňuje se všemi ostatními tématy.

Z bláta ulice do nejvyšších sfér

Z narkomana podnikatel, který během tří let sedí za stolem s řediteli největších českých firem a pomáhá jim vytvářet miliardové obraty. Po mé vysvobození z drog jsem začal podnikat a postupně se dostal do okruhu nejbohatších podnikatelů. Mým produktem je vlastní internetový systém, který vytvářím od r. 2000 a který dokáže přivést do prodejen 3mil. zákazníků ročně. Tento systém se stává příkladem a předmětem kopírování konkurenčními nadnárodními firmami. Momentálně jsem se z podnikatelského prostředí stáhnul do pozadí, pomáhám pouze pár firmám a přátelům jako marketingový konzultant. Větší smysl života totiž nacházím v předávání zkušeností druhým, k jejich inspiraci a motivaci.  Během přednášky se dotýkám tématu: Jaké myšlenky dávají impulzy k vytvoření takového systému? Jedná se o obecný princip? Jaké mohou být vztahy mezi obchodními partnery? Může mě společník nebo obchodní partner okrást? Jaké jsou morální hodnoty podnikatele? Je podnikání pro každého? Mohu začít podnikat jako mladý? Jaké jsou rozdíly mezi podnikateli? Může podnikatel zkrachovat a následně znova povstat? Co může vést k tomu, že někdo přestane chtít podnikat? Vyhoření? Co je to vyhoření? Jak viděl své podnikání Tomáš Baťa a jak je vidí dnešní čeští podnikatelé, jaké jsou trendy a budoucnost podnikání? A co si o penězích a podnikání myslí Bůh? Tyto a podobné otázky mi klade mnoho lidí, především mladých. Proto jsem sestavil přednášku, kde na vše odpovídám. V přednášce také poukazuji na nejvyšší ekonomické i duchovní principy, které používali čeští reformátoři před bitvou na Bíle hoře. Přednáška trvá 2 hodiny. Výborně se doplňuje s ostatními tématy

Kořeny národní identity - Blok 1: Mistr Jan Hus

◦ objasnění myšlenkových proudů a společenských událostí v období působení Jana Husa ◦ dopad na společenské změny, například třídní rozdělení apod... ◦ pozitiva i negativa husitství jako společenského hnutí ◦ přednáška trvá 2 vyučovací hodiny

Přednášky na téma Národní identity

Pomáháme jednotlivcům, organizacím a národu ujasnit si svoji identitu předložením přesného historického výkladu událostí českých dějin, od předhusitského období po misie Moravských bratří. Odstraněním chyb a nepřesností v pohledu na minulost, kterých se mnohdy nevědomky všichni dopouštíme, pomáháme a motivujeme k uvědomění, dalšímu růstu a stabilitě. Popis historických událostí od předhusitského období po misie Moravských bratří, jenž mají dodnes zásadní vliv na tvář Evropy i celého světa. Celé téma je prezentováno jako ucelený strhující příběh, na sebe logicky navazujících událostí. Výklad z pohledu postav, událostí, společenských myšlenkových proudů, příčin a následků změn. Představení nejvýznamnějších postav: Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Žižka, Petr Chelčický, Karel st. ze Žerotína, Jan Amos Komenský, Kristián David, hrabě Zinzendorf a hlavní postavy hnutí světově známého hnutí Moravských bratří. Okolnosti vzniku Bible Kralické, klenotu českého jazyka. Objasnění historických faktů, které pomáhají pochopit nejen minulost, ale i přítomnost a budoucnost národa. Pro všechny Čechy i Moravany seznámení se svými duchovními kořeny. Další informace na www.inid.cz

Kořeny národní identity - Blok 3: Moravští bratří

◦ reprezentantem této doby je Jan Amos Komenský ◦ téměř celá jedna hodina je věnovaná právě JAK ◦ popis pobělohorské doby, společenské uspořádání, hospodářská situace ◦ exodus protestantů - Ochranov, Berlín ◦ světové misie, fenomém Moravian Brothers přetrvávající do dnešních dní