Od roku 2007 přednáším převážně na téma Česká národní identita a Reformační historie. Dokážu se vcítit nejen do posluchačů, navázat s nimi kontakt a zaujmout, ale také motivovat, povzbudit a probudit osobní i kolektivní vize. Za dobu mého působení jsem přímo oslovil tisíce posluchačů, on-line semináře a přednášky sledovalo několik desítek tisíc dalších lidí.

Pořádám také semináře s workshopy v oblasti osobního rozvoje a spolu s manželkou Lenkou se individuálně setkáváme s jednotlivci, kterým pomáháme nalézt směr.

Webové stránky s bližšími informacemi o tom, co dělám, naleznete zde: http://www.inid.cz, http://www.drogystop.cz/.

Web: http://www.inid.cz
Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Přednášky na téma Národní identity

Pomáháme jednotlivcům, organizacím a národu ujasnit si svoji identitu předložením přesného historického výkladu událostí českých dějin, od předhusitského období po misie Moravských bratří. Odstraněním chyb a nepřesností v pohledu na minulost, kterých se mnohdy nevědomky všichni dopouštíme, pomáháme a motivujeme k uvědomění, dalšímu růstu a stabilitě. Popis historických událostí od předhusitského období po misie Moravských bratří, jenž mají dodnes zásadní vliv na tvář Evropy i celého světa. Celé téma je prezentováno jako ucelený strhující příběh, na sebe logicky navazujících událostí. Výklad z pohledu postav, událostí, společenských myšlenkových proudů, příčin a následků změn. Představení nejvýznamnějších postav: Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Žižka, Petr Chelčický, Karel st. ze Žerotína, Jan Amos Komenský, Kristián David, hrabě Zinzendorf a hlavní postavy hnutí světově známého hnutí Moravských bratří. Okolnosti vzniku Bible Kralické, klenotu českého jazyka. Objasnění historických faktů, které pomáhají pochopit nejen minulost, ale i přítomnost a budoucnost národa. Pro všechny Čechy i Moravany seznámení se svými duchovními kořeny. Další informace na www.inid.cz

Seznam hodnocení v tématické skupině Duchovní dědictví

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Rafael David nějakou napíše. Klikněte sem.