MAJÁK o. p. s. napomáhá prevenci rizikového chování a při řešení negativních sociálních vlivů mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými. Preventivní programy realizuje již 18 let. Zaměřuje se zejména na programy na základních školách v Libereckém kraji, kde realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované prevence. Komplexní program všeobecné primární prevence získal v roce 2014 certifikát odborné způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového chování. Na programy navazuje práce v nízkoprahových klubech v Liberci, Hrádku nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem.

Web: http://majakops.cz/
Organizace: MAJÁK o.p.s.
Seznam lokalit: Liberecký kraj

Lekce v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

KYBERSVĚT

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění kladů a záporů virtuálního světa. Delší čas je věnován rozkrytí konkrétních rizik na internetu (kyberšikana, netolismus, gambling apod.) a zároveň jsou pojmenovány zásady bezpečného užíváníinternetu. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

ZÁVISLOSTI

V úvodu žáci pracují s mýty o alkoholu. Následně jsou žáci tvorbou příběhů vedeni k porozumění závislosti na tabákových výrobcích. V poslední hodině program upozorňuje na závislost a experimentování v oblasti hazardního hráčství včetně on-line gamblingu. Obecný cíl: Předcházet závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu a nelátkovým závislostem. Specifické cíle: Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny.

KRÁSA

V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další hodině pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. Následně se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty a sebepřijetí. V poslední hodině program pracuje s rozdíly mezi pohlavími a s genderovými stereotypy. Obecný cíl: Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí. Specifické cíle: Specifické cíle: Předcházet vzniku poruch příjmu potravy. Rozvoj vzájemnéúcty v kolektivu.

NÁVYKOVÉ LÁTKY

S žáky je otevřena problematika návykových látek a vlivy, které vedou k experimentování. V další hodině program pracuje s fázemi závislosti uživatele návykové látky. V poslední hodině si žáci mohou uvědomit a propojit, co vše závislost na návykových látkách bere. Obecný cíl: Předcházet vzniku závislosti na návykových látkách. Specifické cíle: Vést žáky k nastavení vlastního negativního postoje vůči experimentování a užívání.

DIGITÁLNÍ DOMORODCI

S žáky jsou nejprve formou brainstormingu probrány výhody internetu a jeho rizika, kyberšikana a vliv sociálních sítí. Následně žáci formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečným nastavením vlastního profilu, včetně správy hesel. Následuje aktivita upozorňující na nebezpečí, které hrozí při komunikaci s cizí osobou na internetu. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a ochrana. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

AGRESE

Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým, nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení spolupráce a zdravé komunikace v kolektivu. Obecný cíl: Předcházet agresivnímu chování žáků. Specifické cíle: Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.

SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

Program pracuje s vnímáním záměrného ubližování z pohledu různých stran. Třída také pojmenovává problémy kolektivu a nastavuje vzájemné hranice a respekt. Výstupem je uvědomění si chtěných a nechtěných vlastností kolektivu a pojmenování způsobu, jak takové fungování nastartovat. Obecný cíl: Předcházet záměrnému ubližování v kolektivu. Specifické cíle: Zdůraznění dopadů záměrného ubližování na psychiku člověka. Vést žáky k porozumění vzájemných hranic. Posílit soudržnost kolektivu.

Nestandartní program

Jedná se o programy, které nejsou v běžné nabídce. Jsou to například programy pro děti na psychiatrii, pro specialně praktické třídy atd.

Seznam hodnocení v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Ing. Jiřiček Václav nějakou napíše. Klikněte sem.