Lektorka působí v rámci společnosti MAJÁK o.p.s. v Libereckém kraji.
Realizuje programy primární prevence pro 1. stupeň základních škol.

Web: http://www.majakops.cz/
Organizace: MAJÁK o.p.s.
Seznam lokalit: Liberecký kraj

Lekce v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

ALKOHOL A KOUŘENÍ

Program se nejprve věnuje seznámení žáků s lektorem a s prací organizace Maják. Formou aktivity pak žáci pracují se škodlivými a zdraví prospěšnými činnostmi znázorněnými na fotografiích. V návaznosti na to žáci pracují s pojmem závislost. Následně jsou vedeni k zamyšlení se nad působením alkoholu, škodlivostí cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření. Obecný cíl: Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně pasivního kouření. Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.

ZDRAVÉ TĚLO

Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. Obecný cíl: Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách. Specifické cíle: Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

JÁ A INTERNET

Program poukazuje na možná nebezpečí na internetu, a to především na kontakt s cizími lidmi a nadměrné trávení času na telefonu. Také zmiňuje zásady bezpečného pohybu na internetu. Obecný cíl: Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu. Specifické cíle: Vést žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi přes internet.

Seznam hodnocení v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Bártová Daniela nějakou napíše. Klikněte sem.