Organizace: MAJÁK o.p.s.

Lekce v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

JSME PARTA

V programu žáci pomocí karet s emocemi zhodnocují jejich vnímání se v třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny aktivity pro spolupráci třídní skupiny a pro rozkrytí vztahů a pozic mezi žáky. S žáky je následně otevřeno téma záměrného ubližování – jaké jsou znaky, jak toto jednání řešit a jak tomu předejít, následuje práce s příběhy. V závěru programu žáci vyplňují nedokončené věty jako další nástroj mapování třídního kolektivu. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. Specifické cíle: Posílit vzájemný respekt v kolektivu. Rozvíjet spolupráci žáků. Rámcově diagnostikovat vztahy v kolektivu.

KYBERSVĚT

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění kladů a záporů virtuálního světa. Delší čas je věnován rozkrytí konkrétních rizik na internetu (kyberšikana, netolismus, gambling apod.) a zároveň jsou pojmenovány zásady bezpečného užíváníinternetu. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

Seznam hodnocení v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Bc. Kriegelová Michaela nějakou napíše. Klikněte sem.