Organizace: MAJÁK o.p.s.

Lekce v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

KYBERSVĚT

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění kladů a záporů virtuálního světa. Delší čas je věnován rozkrytí konkrétních rizik na internetu (kyberšikana, netolismus, gambling apod.) a zároveň jsou pojmenovány zásady bezpečného užíváníinternetu. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

JSEM ORIGINÁL

V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty a svých silných stránek, a také k uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. Následuje aktivita zaměřená na vzájemné vztahy ve skupině. Dále je otevřeno téma záměrného ubližování, žáci pracují s příběhem. V poslední hodině je věnován prostor řešení aktuálních problémů v kolektivu, v závěru probíhá aktivita na posílení třídní soudržnosti. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. Specifické cíle: Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

Seznam hodnocení v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Salabová Kristýna nějakou napíše. Klikněte sem.