Pracovala 8 let jako učitelka 1. stupně ZŠ. V roce 2008 vytvořila projekt Moje cesta na svět, který měl dobrý ohlas u dětí i rodičů. Od té doby tento program vyučuje s narůstajícím pozitivním ohlasem. V roce 2010 získala certifikát jako lektorka NIŽ. V roce 2012 absolvovala výcvik Škola osobního života – výchova ke zdravé integraci sexuality. V roce 2014 byl program Moje cesta na svět akreditován jako DVPP. V letech 2017-2018 byl pilotně ověřován program Moje cesta na svět PLUS, který vytvořila v rámci RVP jako návazný a rozšiřující pro 5. třídy ZŠ. Oba programy citlivě otevírají komunikaci o intimitě člověka, vzniku života, prenatálním vývoji, porodu, rodičovství a změnách v období dospívání.

Web: https://niz.cz/
Organizace: Národní iniciativa pro život, o.p.s.
Seznam lokalit: Plzeňský kraj

Lekce v tématické skupině Pro život (NIŽ, o.p.s.)

Moje cesta na svět PLUS

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich tělo a formuje osobnost a jejich postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se začínají zajímat o druhé pohlaví a lidskou sexualitu. Jejich vnímání bývá deformováno médii. Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek. V první části se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Důraz je kladen i na téma sexuálního zneužívání, které je v současnosti velmi aktuální. Ve druhé části procházejí etapy lidského vývoje od početí k porodu a zabývají se a s procesem dospívání , komunikací a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Moje cesta na svět

Program citlivě otevírá komunikaci o vzniku našeho života, prenatálním vývoji a narození dítěte. Naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji. Proto se často stává, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života. Program Moje cesta na svět dětem pomáhá zorientovat se v této oblasti úměrně jejich věku a dává jim bezpečný prostor pro kladení otázek. Děti se v průběhu celého programu aktivně zapojují.

Seznam hodnocení v tématické skupině Pro život (NIŽ, o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Mgr. Řezníčková Jana nějakou napíše. Klikněte sem.