Charakteristika lekce

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části lekce se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce a etapami lidského vývoje od početí k porodu. Ve druhé části se zabývají procesem dospívání a vztahovými vlastnostmi pro zodpovědné partnerství. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Certifikace programu:
Certifikát ke stažení

Další informace

Autor lekce: Bc. Kultová Jitka
Redaktor: Bc. Jitka Kultová
Délka: 90

Doplňující informace:

Cena: 650 Kč
Poznámky k ceně:
650 Kč + cestovné

Vhodný pro třídy:
5. třídu,

Hodnocení programu

Přidat novou recenzi

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Egnerová Petra nějakou napíše. Klikněte sem.