Jsem absolventka Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, obor učitelství 2.stupně ZŠ - matematika a křesťanská výchova. Po ukončení vysokoškolského studia studovala s manželem na biblické škole AFLBS ve Spojených státech. V minulých letech jsem působila jako učitelka anglického jazyka na ZŠ a jako lektorka anglického jazyka v soukromé jazykové škole. V současné době pracuji ve Slezské diakonii jako koordinátor integračního programu Karmel a zároveň koordinátor projektu Primární prevence pro Třinecko, Těšínsko a Frýdecko. V rámci lektorské činnosti působím také jako lektor organizace ACET. Mám čtyři dospívající děti. Společně se svým manželem vedu kurzy přípravy na manželství a přednáším na témata týkající se výchovy dětí. V rámci primární prevence se zaměřuji především na žáky základních škol. Jsou mi blízká především témata týkající se mezilidských vztahů a vnímání vlastní hodnoty. Ráda přednáším také o nástrahách a nebezpečích internetu. Mým cílem je pomoci mladým lidem hledat smysl života a nenechat se zotročit nástrahami života v současné společnosti.

Web: http://www.prevencesd.cz
Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Naše třída - prima parta

Jedná se o soubor preventivních programů zaměřených na práci se vztahy a na stmelení třídních kolektivů. Programy předcházejí vzniku šikany a podtrhují důležitost jedinečnosti každého žáka. Tyto programy nejsou intervenční. V případě výskytu vztahových problémů ve třídě či výskytu šikany kontaktujte organizace zaměřující se na intervenci. Na prvním stupni jsou aktivity besed tematicky zaměřené, aby pomocí obrazů a alegorií lépe objasnily vztahy ve třídě a pomohly žákům zapamatovat si důležité principy pro dobré vztahy a příjemné třídní prostředí. (1. třída – U nás na farmě; 2. třída – Narozeninová oslava; 3. třída – Dobrodružství na moři; 4. třída – Naše malé království; 5. třída – Na cestě kolem světa) Na druhém stupni ZŠ jsou aktivity obecné, zaměřené na vzájemné poznávání se a zkvalitňování třídního klima a vztahů v třídním kolektivu. Program lze také přizpůsobit individuálním požadavkům třídního učitele.

Pět jazyků lásky

Beseda je určena všem, kteří chtějí prožívat ve svých vztazích skutečné naplnění a hluboké porozumění. Je zaměřena na pět základních jazyků lásky, jejichž znalost a pochopení jsou klíčové pro to, aby se vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým (kvalitní prevence patologických vztahů). Beseda není zaměřena na vztah mezi dívkou a chlapcem, ale uvedené poznatky aplikuje do všech důležitých vztahů, které se v tomto období objevují v jejich životě (rodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci, učitelé).

Jiný neznamená divný

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, vzbuzují xenofobii, stupňují napětí, nesou nebezpečí konfliktu. Na druhé straně vedou k pocitu nadřazenosti, v extrémním případě k projevům rasismu. Beseda se zaměřuje na důležitost života bez předsudků vůči ostatním lidem a poukazuje na jedinečnost každého člověka.

Mám to pod kontrolou!?!

Program se zaměřuje na problematiku závislosti, jejího vzniku a následků. Poukazuje na riziko častého užívání léků (léková toxikománie), konzumaci energetických nápojů, užívání anabolik a jiných návykových látek.

Poselství kouřových signálů

Beseda představuje základní příčiny kouření, šetrným způsobem poukazuje na rizika a nebezpečné následky kouření, pomáhá dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření. Program je veden velmi zábavnou a interaktivní formou.

Dobrodružství ve virtuálním světě

Děti se společně s Karkulkou vydají na cestu virtuálním lesem, aby se zjistily, jaká nebezpečí tam na ně mohou číhat, jak se jim vyhnout nebo jak na ně správně reagovat. Cílem besedy je naučit děti pohybovat se na internetu bezpečně a zodpovědně, konzultovat užívání internetu s dospělými, nevystavovat se zbytečnému nebezpečí.

Když to ve mně vře aneb jak zvládat svou agresivitu

Vztek a agresivita bývá často součástí životů mnoha dětí, a proto by se měly naučit, jak s nim zacházet. Cílem besedy je pomoci dětem lépe se vyrovnávat se svým strachem a frustrací, naučit se řešit konflikty s druhými konstruktivně. Obsahem programu jsou jednoduché hry a dramatizace, při kterých děti překonávají své negativní emoce a procvičují jednání, které neústí v konfrontaci, ale vede ke spolupráci. Prostřednictvím her se děti učí jednání podle pravidel a dalším sociálním dovednostem.

Sněhurka a sedm trpaslíků aneb 7 způsobů, jak se udržet fit

Beseda se zábavným způsobem snaží přiblížit žákům, co dělat, aby byli nejen zdraví, ale také i šťastní a spokojení. Program se zaměřuje na základy tělesné i duševní hygieny, ale také i na rozvoj dobrých povahových a intelektových vlastností.

Být dobrým kamarádem

Beseda je zaměřena na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, naučit se rozpoznat nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také i udržet tajemství a důvěru ostatních.