Radek Hejret je dlouholetým lektorem preventivních programů a programů duchovního dědictví, při kterých oslovil za třináct let své působnosti přes 70 tisíc žáků základních a středních škol.

V minulých letech navštěvoval školy s těmito pamětníky holocaustu:
Michaela Vidláková, Dagmar Lieblová, Helga Weissová-Hošková, Marta Kottová, Doris Grozdanovičová, Hana Sternlichtová, Evelina Merová, Eva Lišková, Pavla Kováčová, Dita Krausová, Michal Salomonovič, Toman Brod, Pavel Werner, František Lederer a Tommy Karas.

Také organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei.

• od února 2010 lektor a koordinátor vzdělávacích projektů Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, z. s. (ICEJ ČR) a metodik prevence antisemitismu, rasismu a xenofobie ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu při památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě

• od ledna 2013 lektor přednášek pro střední školy o moderním Izraeli v rámci soutěžního projektu CEMACH

• od srpna 2014 spoluorganizátor a průvodce Pochodů po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny v rámci projektu Vrba-Wetzler Memorial

• od května 2017 certifikovaný lektor primární prevence Křesťanské akademie mladých, z. s. (KAM)

• od ledna 2018 člen poroty a garant literární disciplíny soutěžního projektu CEMACH

• od ledna 2018 specializovaný průvodce po Izraeli pro CK OLIVETOUR organizující zájezdy pro mládež a učitele

• od května 2019 pilotní učitel projektu Komenský 2020

• od srpna 2021 koordinátor soutěže Měníme svět k lepšímu v rámci projektu Komenský – příběhy lidskosti

Web: http://edu.vrbawetzler.eu/lang_cs/vw_lektori/6/
Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Beseda s pamětníkem holocaustu (šoa)

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá tři vyučovací hodiny a je rozdělena na dva logické celky. 1) historicko-etický úvod lektora ICEJ (časová dotace – jedna vyučovací hodina): definice holocaustu – šoa (práce se žáky) definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky) příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století – hledání příčin šoa vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti 2) autentický příběh pamětníka holocaustu (časová dotace – dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek): historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů; přesah do současnosti; poselství mladé generaci; otázky a odpovědi Lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol (po individuální domluvě s pedagogem či metodikem prevence i pro mladší ročníky) a pro všechny ročníky středních škol a učilišť.

Holocaust a antisemitismus

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek. (100 minut) Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: definice holocaustu – šoa definice antisemitismu jako specifické formy rasismu interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Tajemství husích stop

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci na závěr také vyrobí.

Antisemitismus a holocaust

Na příkladu holocaustu se žáci interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto jevu samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době. Program obsahuje příběh pamětníka holocaustu a využívá autentické dobové dokumenty včetně originálních video dokumentů.

Moderní stát Izrael – inspirace pro mladou českou generaci

Během multimediální přednášky se studenti mohou interaktivní formou seznámit s často opomíjenými skutečnostmi, které ukazují současný Izrael jako zemi zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení, a tím působí proti protižidovským a protiizraelským předsudkům. Žáci a učitelé jsou navíc motivováni k účasti v mezinárodní soutěži, a to ve výtvarné, literární a internetové disciplíně. Hlavní cenou je poznávací zájezd do Izraele za doprovodu vybraných pedagogů a průvodců v době letních prázdnin. Vzdělávací aktivita projektu CEMACH trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek (cca 100 minut). Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: geografické souvislosti, porovnání s českými reáliemi sousedé Izraele; obyvatelstvo v Izraeli (Židé, Arabové, menšiny, imigrace, role náboženství); boj s pouští jako výzva číslo jedna; inspirativní řešení problémů s nedostatkem vody; krátký video dokument dokreslující vítězné tažení Izraele v boji proti poušti; ekologické, ekonomické a sociální souvislosti; fauna a flóra; infrastruktura a její dynamický rozvoj; vzdělávací systém, IDF, zdravotnictví, ukázky mezinárodní spolupráce; projekt Better Place jako ukázka kultury inovací; Izrael – jediná funkční demokracie na Středním východě; Izrael – místo setkání minulosti s budoucností provázanost tradic Izraele s moderními technologiemi; inspirativní video shrnující zajímavosti Izraele; výzvy, diskuse Přednáška je určena pro všechny ročníky středních a vyšších odborných škol.

Světová náboženství – orientace v čase a prostoru

Doplňující přednáška o světových náboženstvích s hlavním důrazem na porovnání judaismu, křesťanství a islámu. Časová dotace – ideálně tři vyučovací hodiny s přestávkami, vhodné zejména pro projektové dny. Interaktivní lekce primární prevence má přibližně tuto osnovu: úvodní představení lektora evokační brainstormingová aktivita – lístečková metoda, čtení myšlenek, tvorba skupinové myšlenkové mapy a následná práce s ní definice náboženství a důležitost svobody víry a vyznání zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – hlavní pojmy a definice z § 2 hlavní směry v náboženství – východní a západní tradice a rozdíly mezi nimi stručný popis pěti hlavních známých náboženských směrů s využitím časové osy a mapy světa detailnější popis judaismu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis křesťanství s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis islámu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) práce se skupinou – srovnání judaismu, křesťanství a islámu práce se skupinou – nebezpečí náboženských sekt hlavní rysy náboženských sekt, vyplývající nebezpečí a jak se mu bránit shrnutí, reflexe a diskuse Tato lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních. Před realizací vzdělávacího programu je zapotřebí upravit prostor třídy dle instrukcí lektora.

Po stopách hrdinů – odkaz Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera

Ukažme mladým lidem vzory hodné následování! 7. dubna 1944 se podařilo dvěma mladým slovenským Židům – Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi – utéct z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Jejich útěk nebyl jen pokusem o záchranu vlastních životů. Oba vězni utíkali za podpory odbojového hnutí v táboře s úkolem podat svědectví o masových vraždách v plynových komorách a pokud možno přispět k jejich zastavení. Žáci se seznámí nejen s příběhem hrdinství na pozadí historických událostí, ale jsou též vedeni k aktivní účasti na Pochodu po stopách hrdinů v rámci projektu Vrba-Wetzler Memorial. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek a má přibližně tuto osnovu: definice hrdiny situace v Evropě před nástupem Adolfa Hitlera k moci Mnichovská dohoda a tzv. křišťálová noc situace v Čechách a na Slovensku po 14. březnu 1939 protižidovská opatření založená na tzv. Norimberských zákonech příběh Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera v historickém kontextu výjimečnost 8. března 1944 přesah do současnosti, pozvánka na Pochod po stopách hrdinů s použitím studentského videa z roku 2015 Tato lekce je určena pro všechny ročníky středních škol a pro deváté ročníky škol základních.

HILSNERIÁDA

Vzděláváním o antisemitismu proti soudobým předsudkům Na příkladu konkrétní historické události – tzv. Hilsneriády z konce 19. století – se žáci během konání vzdělávací aktivity dozvědí o tom, jaké neblahé důsledky vneslo po staletí trvající protižidovské pověrami opředené lidové myšlení do české společnosti. Lektor primární prevence používá pro diskusi se žáky sestřih filmu Zločin v Polné. Zločin v Polné je vzrušující drama jedné detektivní historie. V roce 1899 na Bílou sobotu byla na cestě mezi obcemi Věžničkou a městečkem Polnou nalezena mrtvá dívka, švadlenka Anežka Hrůzová. Bylo jí devatenáct let. Na hrdle měla řeznou ránu a nejspíš vykrvácela. Sexuálního násilí se vrah nedopustil. Místním lékařům se zdálo, že sražené krve na místě činu není dost, a na otázku, kde je „chybějící“ krev, se hned našla pohotová dopověď: Židé ji přidali o Velikonocích do macesů. K dispozici byl náhodou i potenciální vrah: přidrzlý a nepříliš chytrý mladík Leopold Hilsner, šnorer, tulák a žebrák…

ZÁKLADY JUDAISMU

Žáci se během dvou vyučovacích hodin seznámí se základy nejstaršího monoteistického náboženství – judaismu. Lektor primární prevence vysvětlí atraktivním způsobem tyto základní pojmy: praotcové – Abraham, Izák, Jákob počátky židovského národa – vstup do smlouvy šabat chrám/synagoga Dále lektor žáky seznámí se základy židovského života v těchto oblastech: učení stravování oblékání práce rodina spiritualita kalendář

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenského příběh lidskosti

Interaktivní program Komenský – příběh lidskosti je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem a dílem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské potřeby a touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových Projektů proměny, díky čemuž dostanou příležitost inspirovat českou veřejnost k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v sedmi konkrétních oblastech dle myšlenek J. A. Komenského. Navíc své projekty mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 1200 Kč.

Za hvězdou Davidovou – projektový den

Projektový den v rozsahu pěti vyučovacích hodin zaměřený na komplexní seznámení s historií židovského národa od starověku po současnost. Projektový den je rozdělen na tři logické celky: 1) První vyučovací hodina (spojeny v jeden celek): definice holocaustu – šoa (práce se žáky) definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky) vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti hledání příčin holocaustu a současného antisemitismu (práce se žáky) příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století 2) Druhá a třetí vyučovací hodina: autentický příběh pamětníka holocaustu s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti (práce se žáky) otázky a odpovědi 3) Čtvrtá a pátá vyučovací hodina (spojeny v jeden celek): Stát Izrael – geografické souvislosti, porovnání s českými reáliemi, sousedé Izraele, obyvatelstvo v Izraeli (Židé, Arabové, menšiny, imigrace, role náboženství), boj s pouští jako výzva číslo jedna, inspirativní řešení problémů s nedostatkem vody, krátký video dokument dokreslující vítězné tažení Izraele v boji proti poušti, ekologické, ekonomické a sociální souvislosti, fauna a flóra, infrastruktura a její dynamický rozvoj, vzdělávací systém, IDF, zdravotnictví, ukázky mezinárodní spolupráce, místo setkání minulosti s budoucností, inspirativní video shrnující zajímavosti Izraele, výzvy, diskuse Žáci a pedagogové středních škol dostanou možnost zapojit se do mezinárodní soutěže CEMACH. Více detailů na www.cemach.cz

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

Tomíčkovi k jeho třetím narozeninám

Na příkladu konkrétního příběhu malého dítěte z období holocaustu se žáci prvního stupně základních škol (potažmo žáci škol praktických a speciálních) seznámí interaktivní formou o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době a v některých částech světa mají dokonce rostoucí tendenci. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny rozdělené přestávkou. V první vyučovací hodině se lektor během evokační aktivity snaží zjistit mimoškolní zájmy přítomných dětí, jak slaví rodinné svátky, jak tráví čas na dovolené, zda mají rády pohádky a příběhy, zda čtou, nebo je radši poslouchají. Poté je vyzve ke skupinové práci a kolektiv rozdělí na 4–5 skupinek po 5–6 žácích. Tyto skupiny obdrží shodné obrázkové sady s příběhem tříletého Tomíčka a bude jejich úkolem vymyslet a prezentovat fiktivní příběh sestavený na základě těchto obrázků. Do konce první vyučovací hodiny je reálné očekávat prezentaci jedné až dvou vytvořených skupinek. Ve druhé vyučovací hodině pokračuje prezentace zbylých skupinek, a poté lektor žáky seznámí s pravdivým příběhem tříletého Tomíčka (Tommy Fritta deportovaný do ghetta Terezín ve věku tří měsíců spolu se svými rodiči pro jejich židovský původ) a nenásilnou formou tak prezentuje nehostinné podmínky života v terezínském ghettu i hrdinný protinacistický odboj obou rodičů. Na závěr přečte osobní dopis již dospělého Tommyho Fritty a nechá prostor pro diskusi. Program je primárně určen pro žáky 3.–5. ročníků základních škol, je vhodný ale i pro starší děti.

Radek čte příběhy z Bible

Před 25 lety, 1. července 1995, jsme s manželkou obdrželi svatebním darem krásně ilustrovanou Bibli s tímto věnováním: „Věnují Hanka a Jenda Lídě, Radkovi a všem dětem, který se kdy budou okolo nich točit.“ Za dobu 25 let našeho manželství se okolo nás opravdu točilo a točí stále spoustu dětí. Když nepočítáme své vlastní čtyři syny, kteří se již vyzuli z dětských střevíčků, jsou to stovky a tisíce žáků základních a středních škol, se kterými pracuji jako lektor primární prevence a duchovního dědictví. Právě neustálý kontakt s mladými lidmi mne vede k tvorbě těchto krátkých videí. Věřím totiž tomu, že má stále smysl vyprávět našim dětem příběhy, které by jim mohly pomoci uchopit důležité životní hodnoty. A protože věříme ve velký kreativní potenciál všech dětí, nejde v těchto videích jen o samotné čtení, ale každé video je spojeno s výzvou, aby nám děti posílaly své osobité ztvárnění biblických příběhů. Děti mohou kreslit, malovat, modelovat, stavět, psát… Ze všech těchto došlých příspěvků vždy jednou týdně vylosujeme sedm výherců, kteří obdrží krásnou ilustrovanou Bibli pro malé čtenáře :-)

Bible - jeden z klenotů naší kultury

Vzdělávací program je motivován snahou dát možnost poznat žákům, skrze seznámení s Biblí, kořeny evropské kultury, v níž žijí, a pomoci jim v utváření pozitivního vztahu k historické literatuře. Lekce obsahuje interaktivní aktivity, práci se starým kralickým textem, zamyšlení nad zlatým pravidlem vzájemnosti a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem. Vzdělávací lekce vytvořená v rámci projektu Úcta k životu - základ pro demokratickou kulturu.

Vánoce a Velikonoce jako jeden příběh

Hlavní myšlenka: V dnešní době znají děti dva hlavní svátky - Vánoce a Velikonoce. Ale málo dětí ví, co tyto svátky spojuje. Pokusme se rozkrýt jejich původní poselství. Anotace: Program je interaktivní s prvky Kettovy metody. Pomocí her a aktivit se žáci seznámí s příběhem Ježíše z Nazareta. Program respektuje neutralitu světonázorů a prezentuje hodnoty všeobecně přijímané.

Seznamte se s Komenským

V první hodině se žáci pomocí videa a dramatizace seznámí s životem Jana Amose Komenského a jeho myšlenkami. Tato hodina může být využita i jako samostatná lekce, bez navazující druhé hodiny. V druhé hodině se žáci dozví o sedmi oblastech, o kterých byl Komenský přesvědčen, že je potřeba, aby se napravily, aby se lidem dobře žilo. Poté je prostor k tomu, abyste se žáky naplánovali, jak se pokusíte jako třída přispět k nápravě světa kolem sebe.

S Komenským měníme svět k lepšímu (projektový den)

Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin Cílem je stmelit třídní kolektiv, poskytnout žákům společný zážitek a aktivizovat je ke konkrétní „dobré věci“ v jejich okolí, obci či komunitě. Bonusem je pak možnost přihlásit tyto Projekty proměny do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi velmi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o celoživotní touze Komenského po proměně lidstva k lepšímu, která není možná bez proměny jednotlivce. V druhé části jsou žáci v návaznosti na vizi Komenského prakticky vedeni k tomu, aby navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní týmový nebo osobní Projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Minus na plus s Amosem (projektový den)

Preventivně-vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin. Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k osobnímu Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do instagramové soutěže. V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce. V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako „Pět jazyků lásky“ a pomocí pestré škály aktivit.