Radek Hejret je dlouholetým lektorem preventivních programů a programů duchovního dědictví, při kterých oslovil za dvanáct let své působnosti přes 65 tisíc žáků základních a středních škol.

V minulých letech navštěvoval školy s těmito pamětníky holocaustu:
Michaela Vidláková, Dagmar Lieblová, Helga Weissová-Hošková, Marta Kottová, Doris Grozdanovičová, Hana Sternlichtová, Evelina Merová, Eva Lišková, Pavla Kováčová, Dita Krausová, Michal Salomonovič, Toman Brod, Pavel Werner, František Lederer a Tommy Karas.

Také organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei.

• od února 2010 lektor a koordinátor vzdělávacích projektů Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, z. s. (ICEJ ČR) a metodik prevence antisemitismu, rasismu a xenofobie ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu při památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě

• od ledna 2013 lektor přednášek pro střední školy o moderním Izraeli v rámci soutěžního projektu CEMACH

• od srpna 2014 spoluorganizátor a průvodce Pochodů po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny v rámci projektu Vrba-Wetzler Memorial

• od května 2017 certifikovaný lektor primární prevence Křesťanské akademie mladých, z. s. (KAM)

• od ledna 2018 člen poroty a garant literární disciplíny soutěžního projektu CEMACH

• od ledna 2018 specializovaný průvodce po Izraeli pro CA OLIVETOUR organizující zájezdy pro mládež a učitele

• od května 2019 pilotní učitel projektu Komenský 2020

Web: http://edu.vrbawetzler.eu/lang_cs/vw_lektori/6/
Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Tajemství husích stop

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci na závěr také vyrobí.

Světová náboženství – orientace v čase a prostoru

Doplňující přednáška o světových náboženstvích s hlavním důrazem na porovnání judaismu, křesťanství a islámu. Časová dotace – ideálně tři vyučovací hodiny s přestávkami, vhodné zejména pro projektové dny. Interaktivní lekce primární prevence má přibližně tuto osnovu: úvodní představení lektora evokační brainstormingová aktivita – lístečková metoda, čtení myšlenek, tvorba skupinové myšlenkové mapy a následná práce s ní definice náboženství a důležitost svobody víry a vyznání zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – hlavní pojmy a definice z § 2 hlavní směry v náboženství – východní a západní tradice a rozdíly mezi nimi stručný popis pěti hlavních známých náboženských směrů s využitím časové osy a mapy světa detailnější popis judaismu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis křesťanství s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis islámu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) práce se skupinou – srovnání judaismu, křesťanství a islámu práce se skupinou – nebezpečí náboženských sekt hlavní rysy náboženských sekt, vyplývající nebezpečí a jak se mu bránit shrnutí, reflexe a diskuse Tato lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních. Před realizací vzdělávacího programu je zapotřebí upravit prostor třídy dle instrukcí lektora.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

Radek čte příběhy z Bible

Před 25 lety, 1. července 1995, jsme s manželkou obdrželi svatebním darem krásně ilustrovanou Bibli s tímto věnováním: „Věnují Hanka a Jenda Lídě, Radkovi a všem dětem, který se kdy budou okolo nich točit.“ Za dobu 25 let našeho manželství se okolo nás opravdu točilo a točí stále spoustu dětí. Když nepočítáme své vlastní čtyři syny, kteří se již vyzuli z dětských střevíčků, jsou to stovky a tisíce žáků základních a středních škol, se kterými pracuji jako lektor primární prevence a duchovního dědictví. Právě neustálý kontakt s mladými lidmi mne vede k tvorbě těchto krátkých videí. Věřím totiž tomu, že má stále smysl vyprávět našim dětem příběhy, které by jim mohly pomoci uchopit důležité životní hodnoty. A protože věříme ve velký kreativní potenciál všech dětí, nejde v těchto videích jen o samotné čtení, ale každé video je spojeno s výzvou, aby nám děti posílaly své osobité ztvárnění biblických příběhů. Děti mohou kreslit, malovat, modelovat, stavět, psát… Ze všech těchto došlých příspěvků vždy jednou týdně vylosujeme sedm výherců, kteří obdrží krásnou ilustrovanou Bibli pro malé čtenáře :-)