Vystudoval jsem gymnázium a následně Husitskou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze. Osm let jsem působil jako farář Církve československé husitské. Osm let jsem také vyučoval na biblických školách Harvest International Bible University (zahraniční škole v České republice) a Misijní škole M. L. Zinzendorfa v Liberci, kde jsem v rámci široké škály předmětů vyučoval také biblickou hebrejštinu. Deset let jsem pracoval na překladu Staré smlouvy z hebrejštiny do češtiny (v rámci projektu Křesťanské misijní společnosti – www.biblecsp.cz). Český studijní překlad Bible byl vydán v červenci 2009.

Po dokončení práce na překladu Bible jsem se začal věnovat externím přednáškám na středních a základních školách po celé České Republice, besedám v knihovnách a dalším činnostem, při nichž využívám získané znalosti a zkušenosti.
Zúčastnil jsem se sedmi ročníků mistrovství ČR ve znalostech Bible a se svým týmem jsem se stal trojnásobným vítězem. V souvislosti s tím jsem také pětkrát navštívil Izrael.

Web: http://www.bpn.wz.cz

Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Bible v kostce

Průřezové téma, poskytující přehled základního poselství Bible – od Adama po Ježíše na pozadí jednotící myšlenky.

Co skrývají biblická jména

Každý se nějak jmenuje. Mnozí lidé vůbec nevědí, co jejich jméno znamená. Jak to bylo v biblických dobách? Význam jmen může poukázat na některé zvláštní souvislosti …

Aktuálnost knihy Přísloví

Hlubší sonda do jedné z biblický knih a některých jejich témat – komunikace, peníze a majetek, moudrost, výchova.

Jídlo v Bibli

Jak jídlo měnilo dějiny. Co a proč se jedlo - nejedlo v biblických dobách?

Peníze a majetek v Bibli (finanční etika)

Příklady platidel v biblických časech, různé postoje k penězům a majetku - dříve a dnes, boháči a chudáci v Bibli. Co udělám s tím, co mám?

Fauna v Bibli

Kromě běžného výskytu a užití zvířat v biblických dobách je fauna často nositelem symbolického významu. Jakého?

Flóra v Bibli

Praktické i obrazné použití rostlin v Bibli - aktualizace pro dnešní dobu.

Láska podle Bible

Od Adama po Pavla - odlišné zdroje a normy, odlišné výsledky. "Pět jazyků lásky".

Izrael očima překladatele Bible

Průřez dějinami Izraele na základě Bible a čtyř cest překladatele Bible do této země.

Reportáž z učitelské cesty do Jižního Súdánu

Osobní zážitky z vyučovací cesty do země, která potřebuje velmi pomoc. Stručný přehled z její pohnuté historie.

Války a zabíjení v Bibli

Jak je tomu doopravdy se zabíjením a válkami v Bibli a podle Bible?!

Dějiny, tradice a zvyky Židů

Přehled biblických dějin židovského národa jako základ seznámení se svátky, tradicemi a zvyky Židů dříve a dnes.