Od roku 2009 a počátku projektu Světlo paměti jsem absolvovala se svými pamětníky stovky přednášek na téma antisemitismus a holocaust. Do roku 2016 jsme oslovili asi 14 000 studentů na ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. Ohlasy na přednášky byly vždy kladné, díky přítomnosti pamětníků. Ze 4 pamětníků již nyní chodím se 2 pány - Luděk Eliáš (*1923) a Ing. Michal Salomonovič (*1933). Od roku 2019 přednáším už sama o antisemitismu a holocaustu, židovskou historii, židovské svátky a tradice, jelikož všichni moji pamětníci zemřeli :-(.
V září 2011 jsem se zúčastnila speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole holocaustu při muzeu Jad Vašem v Jeruzalémě, kde jsem obdržela certifikát.
V rámci projektu "Světlo paměti" - ICEJ ČR jsem byla koordinátorkou pro Severní Moravu a Slezsko.
Organizuji přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, ŽO v Ostravě, městskými knihovnami či muzei.
Od roku 2019 nabízím přednášky: Izrael - země Vánočního příběhu a Izrael - země velikonočního příběhu. Dále přednášku "Staleté kořeny" pro ZŠ, "Komenský 2020" a přednášku o Bibli 21. století.

Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Antisemitismus a Holocaust

Přednáška trvá 2 vyučovací hodiny - je formou přednášky s powerpointovou prezentací + diskusí se studenty a pamětníkem. Od vzniku antisemitismu až po holocaust s aplikací do dnešních dnů.

Izrael - země vánočního příběhu

Cíle: Žáci se mají seznámit s reáliemi vánočního příběhu a naučit se v nich rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc. Kompetence sociální a personální: Žák na základně ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Osnova hodiny: 1. Představení sebe a třídy 2. Vánoce - křesťanský svátek narození Ježíše z Nazareta 3. Co víme o narození Ježíše z Nazareta 4. Proč se slaví Vánoce? 5. Závěr