Od roku 2009 a počátku projektu Světlo paměti jsem absolvovala se svými pamětníky stovky přednášek na téma antisemitismus a holocaust. Do roku 2016 jsme oslovili asi 14 000 studentů na ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. Ohlasy na přednášky byly vždy kladné, díky přítomnosti pamětníků. Ze 4 pamětníků již nyní chodím se 2 pány - Luděk Eliáš (*1923) a Ing. Michal Salomonovič (*1933). Od roku 2019 přednáším už sama o antisemitismu a holocaustu, židovskou historii, židovské svátky a tradice, jelikož všichni moji pamětníci zemřeli :-(.
V září 2011 jsem se zúčastnila speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole holocaustu při muzeu Jad Vašem v Jeruzalémě, kde jsem obdržela certifikát.
V rámci projektu "Světlo paměti" - ICEJ ČR jsem byla koordinátorkou pro Severní Moravu a Slezsko.
Organizuji přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, ŽO v Ostravě, městskými knihovnami či muzei.
Od roku 2019 nabízím přednášky: Izrael - země Vánočního příběhu a Izrael - země velikonočního příběhu. Dále přednášku "Staleté kořeny" pro ZŠ, "Komenský 2020" a přednášku o Bibli 21. století.

Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Antisemitismus a holocaust (ICEJ, z. s.)

Beseda s pamětníkem holocaustu (šoa)

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá tři vyučovací hodiny a je rozdělena na dva logické celky. 1) historicko-etický úvod lektora ICEJ (časová dotace – jedna vyučovací hodina): definice holocaustu – šoa (práce se žáky) definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky) příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století – hledání příčin šoa vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti 2) autentický příběh pamětníka holocaustu (časová dotace – dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek): historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů; přesah do současnosti; poselství mladé generaci; otázky a odpovědi Lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky středních škol a učilišť.

Holocaust a antisemitismus

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek. (100 minut) Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: definice holocaustu – šoa definice antisemitismu jako specifické formy rasismu interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Za hvězdou Davidovou – projektový den

Projektový den v rozsahu pěti vyučovacích hodin zaměřený na komplexní seznámení s historií židovského národa od starověku po současnost. Projektový den je rozdělen na tři logické celky: 1) První vyučovací hodina (spojeny v jeden celek): definice holocaustu – šoa (práce se žáky) definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky) vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti hledání příčin holocaustu a současného antisemitismu (práce se žáky) příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století 2) Druhá a třetí vyučovací hodina: autentický příběh pamětníka holocaustu s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti (práce se žáky) otázky a odpovědi 3) Čtvrtá a pátá vyučovací hodina (spojeny v jeden celek): Stát Izrael – geografické souvislosti, porovnání s českými reáliemi, sousedé Izraele, obyvatelstvo v Izraeli (Židé, Arabové, menšiny, imigrace, role náboženství), boj s pouští jako výzva číslo jedna, inspirativní řešení problémů s nedostatkem vody, krátký video dokument dokreslující vítězné tažení Izraele v boji proti poušti, ekologické, ekonomické a sociální souvislosti, fauna a flóra, infrastruktura a její dynamický rozvoj, vzdělávací systém, IDF, zdravotnictví, ukázky mezinárodní spolupráce, místo setkání minulosti s budoucností, inspirativní video shrnující zajímavosti Izraele, výzvy, diskuse Žáci a pedagogové středních škol dostanou možnost zapojit se do mezinárodní soutěže CEMACH. Více detailů na www.cemach.cz

Tomíčkovi k jeho třetím narozeninám

Na příkladu konkrétního příběhu malého dítěte z období holocaustu se žáci prvního stupně základních škol (potažmo žáci škol praktických a speciálních) seznámí interaktivní formou o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době a v některých částech světa mají dokonce rostoucí tendenci. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny rozdělené přestávkou. V první vyučovací hodině se lektor během evokační aktivity snaží zjistit mimoškolní zájmy přítomných dětí, jak slaví rodinné svátky, jak tráví čas na dovolené, zda mají rády pohádky a příběhy, zda čtou, nebo je radši poslouchají. Poté je vyzve ke skupinové práci a kolektiv rozdělí na 4–5 skupinek po 5–6 žácích. Tyto skupiny obdrží shodné obrázkové sady s příběhem tříletého Tomíčka a bude jejich úkolem vymyslet a prezentovat fiktivní příběh sestavený na základě těchto obrázků. Do konce první vyučovací hodiny je reálné očekávat prezentaci jedné až dvou vytvořených skupinek. Ve druhé vyučovací hodině pokračuje prezentace zbylých skupinek, a poté lektor žáky seznámí s pravdivým příběhem tříletého Tomíčka (Tommy Fritta deportovaný do ghetta Terezín ve věku tří měsíců spolu se svými rodiči pro jejich židovský původ) a nenásilnou formou tak prezentuje nehostinné podmínky života v terezínském ghettu i hrdinný protinacistický odboj obou rodičů. Na závěr přečte osobní dopis již dospělého Tommyho Fritty a nechá prostor pro diskusi. Program je primárně určen pro žáky 4. a 5. tříd základních škol, je vhodný ale i pro starší děti.