Jsem absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Evangelické Teologické Faktulty Univerzity Karlovy. Získal jsem také Bakalářský titul v oboru sociální práce a pastorace zaměřený na práci s mládeží. Dříve jsem pracoval ve Slezské Diakonii jako streetworker mládeže v Karviné, koordinátor středoškolských preventivních programů EXIT Tour, i jako učitel a televizní redaktor a moderátor. Aktuálně pracuji jako koordinátor pro média SCEAV a jako učitel hry na kytaru.
Mou specializací jsou přednášky týkající se mezilidských vztahů, sexuality a smysluplného života vůbec.

Web ohledně přednášek: http://prevencesd.wixsite.com/prevence

Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Kult krásného těla

Program sestává ze dvou částí, první je určena více děvčatům, druhá více chlapcům, je ale vhodné, aby program absolvovaly koedukované skupiny. V první části se věnujeme kultu krásného těla, vlivu médií na image a z toho plynoucí rizika, jako je nízké sebevědomí, promiskuita a mentální anorexie. Ve druhé části se věnujeme pornografii a jejímu vlivu na osobnost člověka, jeho sexuální zdraví a vztah k druhému pohlaví.

Sex, AIDS a vztahy

O nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. O rizikovém způsobu chování a cestách přenosu HIV. Program je doplněn aktuálními statistikami a dalšími materiály jako jsou videa, fotografie apod. Kromě problematiky HIV/AIDS se lektoři dotýkají i souvisejících problémů, drog, pohlavního zneužití, pohlavních nemocí, antikoncepce, apod.