Ačkoli jsem vystudoval obor "Angličtina a němčina pro překladatelství a tlumočnictví", hned po konci studia jsem zakotvil v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Celkově již nyní s mládeží pracuji kolem 20 let, ať už jako učitel jazyků, spoluorganizátor různých mládežnických akcí nebo vedoucí mládežnických klubů.
Jelikož s rozvojem technologií a nástupem sociálních médií se dnešní mládež musí vyrovnávat s řadou nových nástrah a negativních jevů, roste současně potřeba mladé lidi o těchto nástrahách a nebezpečích kvalitně informovat, pomoct jim současná úskalí dospívání překonávat a vést je k držení se zdravých zásad a hodnot. Proto jsem vnímal potřebu působit na základních a středních školách jako lektor preventivních a etických programů, s touhou přispět svým dílem k tomu, že současná mládež bude umět nástrahám dnešní doby úspěšně čelit. Má motivace je o to silnější, že jsem svého času jednak sám dlouho bojoval s poruchami příjmu potravy, a zároveň nyní spolu s manželkou vychováváme 3 děti, takže se mne negativní jevy dnešní doby týkají o to víc osobně.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Poruchy příjmu potravy (PPP)

Program prezentuje jednotlivé poruchy příjmu potravy, příčiny jejich vzniku a jejich následné projevy. Poukazuje na závažnost problematiky PPP, na její charakter závislosti a psychické poruchy i na fakt, že nemalé procento PPP končí smrtí. Dále je cílem seznámit posluchače se způsoby, jak se chovat k někomu, kdo již PPP trpí a ukázat na možnosti, jak dané osobě pomoci. V lekci jsou sdíleny reálné příběhy lidí, na kterých je ukázána záludnost této nemoci. Jelikož si lektor sám dlouhodobě procházel různými formami PPP, bude mluvit z hluboké vlastní zkušenosti a otevřeně se o ní podělí s posluchači.

Kariérové poradenství

Mladí lidé dnes díky internetu mají přístup k záplavě informací o studijních/učebních oborech, jejich náročnosti, souvisejícímu finančnímu ohodnocení a uplatnění na trhu práce. Zároveň mají možnosti vzdělávání a získávání pracovních zkušeností doma i v zahraničí, o kterých se jejich (pra)rodičům mohlo jen zdát. Na druhé straně jsou však dnešní společností stále více orientovanou na individualismus, výkon a úspěch vystaveni tlaku, získat co nejprestižnější a nejlépe placené zaměstnání. Zda je však daná práce bude vnitřně naplňovat a co vše jí případně budou muset obětovat, to se často vnímá jako podružné. Program proto nejprve vybízí k úvaze nad motivací pro hledání „ideální práce“ a zamýšlí se nad pojmy zaměstnání a povolání. Hlavní část programu je pak věnována sebepoznání a vyhodnocení vlastních obdarování a predispozic pro určitý typ či oblast práce, a to formou různých, v praxi používaných osobnostních dotazníků. Program je určen pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty 4. ročníků SŠ, případně také 2. ročníků gymnázií.