Na školách působím od roku 2010 zejména v oblasti prevence infekce lidským papilomavirem - HPV. Přednášky vycházejí z mé letité praxe v oboru gynekologického cytoscreeningu. Od roku 2010 jsem oslovila několik desítek tisíc studentů. Vlastním osvědčení k výkonu programu "Etické dílny", vzdělávacího preventivního programu "Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí" a jsem lektorkou s Osvědčením o.s. ABATOP (organizace, věnující se prevenci onemocnění AIDS.) Mám četné zkušenosti v práci s dětmi a mládeží na táborech a klubech pro děti a mládež.

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Tvůj život - tvá volba (prevence HPV)

Lekce je prevencí rizikového chování v sexuální oblasti, předčasného začátku pohlavního života, náhodných známostí a promiskuity. Záměrem první části lekce je pomoc při vytváření žebříčku životních hodnot a zdravé sebeúcty. Podpora zdravého a bezpečného způsobu života a samostatného rozhodování. Druhá část seznamuje s virem HPV, se třemi základními formami prevence, ale také upevňuje zdravé postoje v oblasti partnerských vztahů.

Můžeš se rozhodnout

Program o nebezpečí nákazy virem HPV (lidský papilomavirus, který napadá buňky lidské pokožky a sliznic a je příčinou nádorů.) Je vhodný pro 8. a 9. ročníky základních škol a pro všechny studenty středních škol. V rámci programu jsou studenti seznámeni s obecnými informacemi o HPV, způsobech přenosu, typech rakoviny, kterou HPV způsobuje, a o možnostech prevence. Přednáška otevřeně pojednává o sexu, lásce a věrnosti. Dále o preventivních prohlídkách a vyšetřeních zaměřených na detekci HPV. V neposlední řadě o možnostech a účinnosti vakcinace. Informace, o kterých přednáším, vycházejí z mé dlouholeté praxe v oblasti onkologické prevence.

Jak přežít s rodiči?

Program je zaměřený na porozumění mezi rodiči a dětmi v období dospívání. Dospívat znamená učit se rozhodovat – o životním stylu, o svých přátelích, o sobě. To vyvolává časté konflikty s okolím. Lekce definuje hlavní zdroje konfliktů a nabízí rady, jak jim předcházet a jak proaktivně investovat do vztahu s rodiči.