Celý svůj profesní život se pohybuje v neziskovém sektoru, kde vytváří a realizuje vzdělávací a volnočasové programy pro rodiny s dětmi (Mozaika, Žebřík, z. s. Prostějov). Doposud se věnovala spíše rozvoji a vzdělávání dospělých (VOŠ, Kluby rodičů a dětí). Nyní rozšiřuje svou pracovní náplň o primární prevenci na školách především v okrese Prostějov. V tomto směru čerpá mj. z bohatých zkušeností se svými čtyřmi dětmi.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Jsme jedna parta

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Na příkladu květiny pak žáci poznávají, které věci kamarádství posilují a které ho ničí. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Na závěr mají všichni žáci možnost v rámci hry písemně ocenit jeden druhého.

Kouření -slepá ulička

Tento program se zabývá klasickým adiktologickým tématem – závislostí na nikotinu. Žáci se dozví, jak vzniká a funguje závislost a jak nesnadné je se z ní vymanit. Důraz je kladen na hledání příčin, proč nejčastěji lidé s kouřením začínají, dále podrobně probíráme zdravotní důsledky a finanční náročnost zneužívání nikotinu. Společně se zamýšlíme nad přínosnějšími možnostmi trávení volného času. Součástí je také trénink odmítání cigaret ve vrstevnické skupině pomocí hraných scének.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Smysluplná láska

Interaktivní program vede účastníky k zodpovědnému přístupu k partnerským vztahům, rozvoji vlastních konstruktivních postojů a uvážlivé volbě partnera. Vychází z tezí, že trvalý láskyplný partnerský vztah „nepadá z nebe“ tak, že najdeme toho pravého, ale je podmíněn rozhodnutím a správnými postoji a roste systematickým úsilím obou partnerů. Počáteční okouzlení je krásné a důležité, ale pomíjí. O láskyplný vztah musíme pečovat a stojí za to o něj usilovat.

Komenského příběh lidskosti

Interaktivní program Komenský – příběh lidskosti je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem a dílem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské potřeby a touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových Projektů proměny, díky čemuž dostanou příležitost inspirovat českou veřejnost k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v sedmi konkrétních oblastech dle myšlenek J. A. Komenského. Navíc své projekty mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Manipulace - začarovaný kruh

Zdravé (rovnocenné) mezilidské vztahy jsou založeny na svobodě. Vztah, ve kterém opakovaně dochází k manipulaci, kdy jeden z aktérů nakonec (u)dělá to, co nepovažuje za správné, není zdravý a tedy ani dlouhodobě šťastný. Interaktivní program založený na příkladech ze života cílí k zodpovězení následujících otázek: Jak rozpoznat manipulaci ve vztahu? Jaké mohou být konkrétní způsoby manipulace ve vztazích? Jak čelit manipulativnímu jednání s námi? Jak se chovat a komunikovat, aby druzí měli svobodu volby?