Celý svůj profesní život se pohybuje v neziskovém sektoru, kde vytváří a realizuje vzdělávací a volnočasové programy pro rodiny s dětmi (Mozaika, Žebřík, z. s. Prostějov). Věnuje se rozvoji a vzdělávání dospělých (Kurz efektivního rodičovství, Kluby rodičů a dětí) a také primární prevenci na školách především v okrese Prostějov. V tomto směru čerpá mj. z bohatých zkušeností se svými čtyřmi dětmi.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Olomoucký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Jsme jedna parta

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Na příkladu květiny pak žáci poznávají, které věci kamarádství posilují a které ho ničí. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Na závěr mají všichni žáci možnost v rámci hry písemně ocenit jeden druhého.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Smysluplná láska

Interaktivní program vede účastníky k zodpovědnému přístupu k partnerským vztahům, rozvoji vlastních konstruktivních postojů a uvážlivé volbě partnera. Vychází z tezí, že trvalý láskyplný partnerský vztah „nepadá z nebe“ tak, že najdeme toho pravého, ale je podmíněn rozhodnutím a správnými postoji a roste systematickým úsilím obou partnerů. Počáteční okouzlení je krásné a důležité, ale pomíjí. O láskyplný vztah musíme pečovat a stojí za to o něj usilovat.

Manipulace - začarovaný kruh

Zdravé (rovnocenné) mezilidské vztahy jsou založeny na svobodě. Vztah, ve kterém opakovaně dochází k manipulaci, kdy jeden z aktérů nakonec (u)dělá to, co nepovažuje za správné, není zdravý a tedy ani dlouhodobě šťastný. Interaktivní program založený na příkladech ze života cílí k zodpovězení následujících otázek: Jak rozpoznat manipulaci ve vztahu? Jaké mohou být konkrétní způsoby manipulace ve vztazích? Jak čelit manipulativnímu jednání s námi? Jak se chovat a komunikovat, aby druzí měli svobodu volby?