Celý svůj profesní život se pohybuje v neziskovém sektoru, kde vytváří a realizuje vzdělávací a volnočasové programy pro rodiny s dětmi (Mozaika, Žebřík, z. s. Prostějov). Doposud se věnovala spíše rozvoji a vzdělávání dospělých (VOŠ, Kluby rodičů a dětí). Nyní rozšiřuje svou pracovní náplň o primární prevenci na školách především v okrese Prostějov. V tomto směru čerpá mj. z bohatých zkušeností se svými čtyřmi dětmi.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Certifikace programu:
Certifikát ke stažení

Lekce v tématické skupině Úcta k životu (KAM, z.s.)

Jsme jedna parta

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Na příkladu květiny pak žáci poznávají, které věci kamarádství posilují a které ho ničí. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Na závěr mají všichni žáci možnost v rámci hry písemně ocenit jeden druhého.

Kouření -slepá ulička

Tento program se zabývá klasickým adiktologickým tématem – závislostí na nikotinu. Žáci se dozví, jak vzniká a funguje závislost a jak nesnadné je se z ní vymanit. Důraz je kladen na hledání příčin, proč nejčastěji lidé s kouřením začínají, dále podrobně probíráme zdravotní důsledky a finanční náročnost zneužívání nikotinu. Společně se zamýšlíme nad přínosnějšími možnostmi trávení volného času. Součástí je také trénink odmítání cigaret ve vrstevnické skupině pomocí hraných scének.

Smysluplná láska

Interaktivní program vede účastníky k zodpovědnému přístupu k partnerským vztahům, rozvoji vlastních konstruktivních postojů a uvážlivé volbě partnera. Vychází z tezí, že trvalý láskyplný partnerský vztah „nepadá z nebe“ tak, že najdeme toho pravého, ale je podmíněn rozhodnutím a správnými postoji a roste systematickým úsilím obou partnerů. Počáteční okouzlení je krásné a důležité, ale pomíjí. O láskyplný vztah musíme pečovat a stojí za to o něj usilovat.

Manipulace - začarovaný kruh

Zdravé (rovnocenné) mezilidské vztahy jsou založeny na svobodě. Vztah, ve kterém opakovaně dochází k manipulaci, kdy jeden z aktérů nakonec (u)dělá to, co nepovažuje za správné, není zdravý a tedy ani dlouhodobě šťastný. Interaktivní program založený na příkladech ze života cílí k zodpovězení následujících otázek: Jak rozpoznat manipulaci ve vztahu? Jaké mohou být konkrétní způsoby manipulace ve vztazích? Jak čelit manipulativnímu jednání s námi? Jak se chovat a komunikovat, aby druzí měli svobodu volby?