Již v 15 letech jsem se začala zapojovat jako dobrovolník v různých organizacích pracujících s mládeží a třídními kolektivy. Postupně jsem nabírala větší zkušenosti a po ukončení střední školy jsem se rozhodla jít studovat Sociální pedagogiku na Cyrilometodějskou teologickou fakultu do Olomouce. Toto studium mi pomohlo se více zorientovat v problematice primární prevence a založit programy pro školy SAVIO, v rámci kterých nabízíme školám roční cyklus s názvem Třída jako tým. Snažím se ve své práci nejen pracovat s celou třídou a jejím potenciálem, ale také s konkrétními jedinci, jejich osobním rozvojem a podpořením pozitivních životních hodnot.

Web: http://www.savio.skmzlin.cz

Seznam lokalit: Zlínský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Třída jako tým

Podpoření pozitivních vazeb v kolektivu, prevence šikany. Program je realizován formou zážitkové pedagogiky, cílen je vždy na konkrétní požadavky daného třídního kolektivu. náplň programu je upravována po konzultaci s třídním učitelem a podle toho je zvolen typ prevence. Program Třída jako tým probíhá 3-4 za rok pro jednu třídu.

Hravě zdravě

Dvouhodinový workshop pro třídní kolektivy na téma zdravého životního stylu. Aktivity, hry, diskuse na témata týkající se správného stravování, denního režimu, volnočasových aktivit apod. Prakticky, s výzvou, s nadšením a hlavně jasným důvodem.

Já a mé virtuální já

Seznámení o bezpečí a nebezpečí internetového prostředí a o tom, jak se pohybovat ve virtuálním světě.

Adaptační týden

Adaptační program rozdělený do několika dnů, které na sebe tematicky navazují. Realizováno často jako výjezdní akce v přírodě, v rámci které je nově utvořeným kolektivům nabídnutý seznamovací a teambuildingový program.

Peníze až na prvním místě?

Program, v rámci kterého se žáci poutavou formou seznamují se základní orientací ve financích. Kolik stojí svačina, jaký je rodinný rozpočet, co všechno rodiče musí platit, jak nakládat s kapesným, jak efektivně šetřit, kolik si můžu dovolit utratit, apod.

Muži vs. ženy

Program o rozdílných přístupech mužů a žen, o jejich rozdílech. Účastníci se zamýšlejí nad svými názory, porovnávají je s ostatními. Srovnávají svoje očekávání a domněnky s realitou.

Iluze a manipulace

Program je zaměřen na různé druhy iluzí, které nás v životě obklopují a denně se s nimi setkáváme. Společně se žáky se pak lektoři zaměřují na to, jakým způsobem s námi mohou iluze manipulovat.