Jsem lektor NIŽ, věnuji se práci s dětmi na 1.stupni ZŠ.

Organizace: Národní iniciativa pro život, o.p.s.
Seznam lokalit: Plzeňský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Moje cesta na svět

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části lekce se žáci přiměřeně věku seznamují s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je první lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)