Lekce v tématické skupině Různé

ŠTěPán - školní Týmový Program

Interaktivní a zábavný program pro třídy, který se zaměřuje na rozvoj osobnostní a sociální výchovy zaměřuje se také na komunikativní a sociálně-personální klíčové kompetence. Důraz je kladen na spolupráci a respekt mezi dětmi a také na vyjití ze zaběhnutých rolí v rámci třídy. Pomocí tvůrčích aktivit se děti mohou lépe poznat a vytvořit tak partu. Vyzkouší si, jak důležitá je spolupráce a vzájemná pomoc. Program je založený na preventivním systému, který vnímá, že každá lidská bytost je jedinečná a schopná druhé obohatit.

Bezpečně internetem

Jedná se o program zaměřený na prevenci rizikového chování na internetu, zvláště pak na kyberšikanu. Program je vhodný pro žáky základních škol, konkrétně pro žáky 1. – 9. tříd. Program je sestaven ze seznamovacích a skupinových aktivit, pohybových aktivit, přednášky a diskuze na téma kyberšikana.