Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

Lekce v tématické skupině Různé

Rasismus a tolerance

Přednáška ukazuje formování postojů a rozdíl mezi objektivním názorem a předsudkem, definuje pojmy xenofobie a rasismu a vymezuje jejich vznik a projevy,rozebírá role obětí, agresora a svědka z hlediska postoje, možnosti pomoci a vlivu na řešení, motivuje k aktivitě a řešení postojů rasismu ve skupině. během druhé hodiny hrají studenti psychohru ve skupinách s následnou diskuzí a shrnutím.

Závislost

Obecné principy závislostního chování, třídění závislostí. Kapitoly o alkoholu, tabáku, marihuaně, dalších nelegálních drogách. Speciální část týkající se závislosti na virtuálních drogách (netholismus) – počítačové hry, sociální sítě. Diagnostika, možnosti řešení, předcházení závislosti.

Fake news

Dezinformace šířící se po internetu, informace a články, které záměrně upravují skutečnosti a smyšlené texty vydávají za fakta, druh žurnalistiky založený na úmyslné dezinformaci nebo falešných zprávách šířících se prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků nebo prostřednictvím internetu na bázi sociálních médií. Fake news jsou psány a publikovány s úmyslem zmást čtenáře za účelem získání finančních či politických výhod, často na základě senzacechtivých, zveličených nebo zjevně nepravdivých titulků, které upoutají pozornost. Jak je poznat, obrana.