Anna Homolová (1996)
Zaměřuji se na primární prevenci na prvním stupni. Od roku 2020 spolupracuji s organizací Pavučina o.p.s.
Mám bohaté zkušenosti s volnočasovou pedagogikou - vedu od roku 2015 vodácký oddíl. Také mám vhled do problematiky speciální pedagogiky, kterou studuji.

Web: www.pavucina.net
Organizace: Pavučina o.p.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Etický kompas - Nebezpečí a jak na něj

Anotace: Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Děti se hravou formou seznámí s různými rizikovými situacemi a samy navrhnou, jak mají v daných situacích správně reagovat.

Etický kompas - Buďme kamarádi!

Anotace: Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité! Zároveň ovšem prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se děti naučí pozitivním reakcím. Cílem programu je posílit dobré vztahy mezi dětmi napříč třídním kolektivem, naučit je reagovat na problematické chování a inspirovat k empatii a vyjadřování si vzájemné podpory.

Etický kompas - Kamarádi

Anotace: Program pomáhá dětem, aby se mezi sebou lépe poznaly. Tvořivým způsobem objevují pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády. Diskutují nad důležitými hodnotami kamarádství (odpuštění, vzájemná pozornost, schopnost vlídně upozornit na nedostatky…) Díky interaktivním úkolům si děti odnesou inspiraci k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování.

Etický kompas - A co máma s tátou?

Anotace: Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme tom, co můžou děti ve vztahu k rodičům ovlivnit. Například prokazovat jim úctu nejen používáním "kouzelných" slovíček. Děti mají příležitost si uvědomit, že ani rodiče nejsou dokonalí a je dobré jim odpouštět jejich chyby. Cílem programu je povzbudit děti jak k respektu, tak ke komunikaci citů, když prožívají určitá odmítnutí.

Etický kompas - Hurá škola!

Anotace: Heslo, které dětem mnohdy moc neříká. Náš program pomáhá dětem nalézat pozitivní aspekty povinné školní docházky, podněcuje a podporuje v dětech vytrvalost v překonávání překážek, nabízí k vyzkoušení kreativní metody učení. Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům - s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Děti formou dotazníků, vzájemné spolupráce a her samy nacházejí pozitivní přístup a řešení jednotlivých problematických oblastí, především v učení a vzájemných vztazích.

Etický kompas - Když se kouknu do zrcadla, co vidím?

Anotace:Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí. Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled.

Etický kompas - Utratit či ušetřit?

Anotace: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti formou her a dotazníků uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi. Jsou inspirovány k vděčnosti a k rozumnému investování peněz.

Etický kompas - Když nesvítí obrazovka

Anotace: V naší společnosti patří moderní technologie (PC, mobil…) neodmyslitelně k člověku. Děti s nimi vyrůstají od útlého věku. Na vědomé úrovni málokdo z nás přemýšlí nad tím, co s námi neustálá přítomnost a používání těchto technologií může dělat. V našem programu dostávají děti příležitost nahlédnout pod pokličku vlastních postojů k moderním technologiím. Mají příležitost si uvědomit, zda je využívají ke svému prospěchu nebo zda už tyto technologie začínají nad nimi "vládnout". Vedeme děti k uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve využívání mobilů a počítačové techniky.

Etický kompas - Dobrodružství v internetových mořích

Anotace: Děti tráví na internetu významnou část svého času. Téma je provází mapováním možných úskalí, motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany.

Etický kompas - Adaptační pobyt pro 6.třídy

Program aktivit s reflexí k prohloubení třídního kolektivu.

Etický kompas - Všichni za jednoho

Anotace: V třídním kolektivu děti tráví velkou část svého času. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměly vycházet, učily se vzájemnému respektu a přijetí. Cílem programu je v interaktivních hrách podpořit vztahy napříč třídním kolektivem, učit děti klást správné otázky a vzájemně se respektovat.