Přednáším hlavně v Havířově na patnácti ZŠ (také však na SŠ), ale i v okolních městech. Přednášky vyslechlo více než 15 tisíc studentů. Mám vzdělání v sociální oblasti. Absolvoval jsem také různé akreditované kurzy a semináře v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Během 18 let práce s mládeží jsem získal mnoho zkušeností v práci s teenagery a v oblasti poradenství. Přednáším také často na různých konferencích, festivalech, mládežnických kempech, táborech a v klubech. Společně s dalšími lektory jsem vytvořil 5 letý systematický, preventivní program ZDRAVÁ MLÁDEŽ pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ.

Web: http://www.zdrhovadlo.cz
Organizace: ZIP Havířov, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Vztahy ve třídě a šikana

Program definuje účastníkům pojem šikany, pomáhá žákům pochopit nebezpečí šikany a její důsledky pro oběť, rozebírá role obětí, agresora a svědka z hlediska postoje, možnosti pomoci a vlivu na řešení, motivuje k aktivitě a řešení šikany ve skupině. Probírá se téma lhostejnosti.

Alkohol a kouření

Přednáška vede k získání pravdivých informací o vlivu těchto návykových látek na naše tělo, psychiku, k pomoci vytvořit včas vnitřní bariéry - prevence, ke společnému "odhalení" nebezpečí, následků, závislostí, k pozitivní motivaci v životě. Program je provázen mnoha příběhy ze života mladých lidí a známých osobností.

Partnerské vztahy

Přednáška vede k zamyšlení nad potřebou člověka být milován a milovat. Hledá odpovědi na otázky jaké jsou tři pravdy o lásce, co je důležité při volbě partnera, o co jde v partnerských vztazích - o dávání sebe, zralost partnerů, jak mít dobrý partnerský vztah, kdy začít a na co si dát pozor. Na závěr si každý student udělá test ideálního partnera. Program je provázen mnoha skutečnými příběhy.

Drogy a život v závislosti

Fyzické, psychické, sociální důvody užívání drog, základní typy drog, způsoby aplikace, příběhy známých osobností ze světa celebrit, rizika užívání drog, význam základních slov v oblasti drogové problematiky, skupinové práce, diskuse, příběh závislosti mnohaletého narkomana.

Sex, city, vztahy

Jaká je psychická, sociální zralost a sexualita mladých lidí, média a jejich vliv na sexualitu (filmy, reklamy, časopisy, klipy, www), rozdíl mezi tím co vzrušuje ženy a muže, význam sexu ve vztahu, necking, peting, průběh pohlavního styku (koitus), rizika předčasného koitu a promiskuity, otázky a odpovědi.

Světová náboženství a sekty

Svoboda náboženského vyznání (Listina základních práv a svobod), vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti, informativní seznámení s 5-ti základními náboženstvími světa - skupinová práce, Islám a video o demografii Islámu a jiné, sekty a jejich charakteristické znaky, uvědomění si nebezpečí náboženských sekt. V dnešní době se množí případy nejen tradičních, ale i nových sekt. Tato přednáška má za úkol ukázat na jejich nebezpečí, manipulativní techniky těch, kteří sekty vedou, a dopad na ty, kteří se dostali do jejich spárů.

Rasismus a tolerance

Přednáška ukazuje formování postojů a rozdíl mezi objektivním názorem a předsudkem, definuje pojmy xenofobie a rasismu a vymezuje jejich vznik a projevy,rozebírá role obětí, agresora a svědka z hlediska postoje, možnosti pomoci a vlivu na řešení, motivuje k aktivitě a řešení postojů rasismu ve skupině. během druhé hodiny hrají studenti psychohru ve skupinách s následnou diskuzí a shrnutím.

Rasismus a xenofobie

Program je součástí dlouhodobého programu prevence pro 6.-9. třídu a obvykle je realizován v 9. třídě v 2. pololetí.

Alkohol a kouření

Program je součástí dlouhodobého programu prevence pro 6.-9. třídu a obvykle je realizován v 7. třídě v 1. pololetí.

Zdraví, děti a alkohol

Experimentování s alkoholem se neustále posunuje do nižšího věku. Alkohol je pro děti jednoduše dostupný a samozřejmě v rodinách se také konzumuje, což k prevenci nepřispívá. Protože tento program je pro žáky 5. tříd, je o to více interaktivní, plný her, příběhů, videí, zajímavostí. V programu si povídáme o zdraví jako základní lidské hodnotě, podpoře zdravého životního stylu. Mluvíme o drogách - závislosti – destrukci, o zdravotních důsledcích pití nadměrného množství alkoholu, o sociálních důsledcích pití alkoholu. Vzory táhnou a inspirují (ze světa sportu, hudby ….) proto také mluvíme o známých osobnostech. Nakonec procházíme 5 základních způsobů odmítnutí návykových látek.

Zdraví, děti a kouření

Experimentování s cigaretami se neustále posunuje do nižšího věku. Statistiky říkají, že 90% kuřáků začalo s kouřením v dětství. Cigarety jsou pro děti jednoduše dostupné a samozřejmě v rodinách se také kouří, což k prevenci nepřispívá. Protože tento program je pro žáky 5. tříd, je o to více interaktivní, plný her, příběhů, videí, zajímavostí. V programu si povídáme o zdraví jako základní lidské hodnotě, podpoře zdravého životního stylu. Mluvíme o drogách - závislosti – destrukci, o zdravotních důsledcích kouření. Na obrázku si ukazujeme, z čeho jsou složeny cigarety – nebezpečné látky. Všechny děti chtějí více vědět o populárních elektronických cigaretách, které mnoho dětí kouří. Dalším velkým „hitem“ o kterém se bavíme je vodní dýmka a její vliv na tělo člověka. Nakonec procházíme 5 základních způsobů odmítnutí návykových látek.

Zdravé sebevědomí

Projevy zdravého a nezdravého sebevědomí. Kde potřebujeme zdravé sebevědomí - příklady ze života (sportovci, doktoři, vojáci …) s diskuzí. Co ovlivňuje naše sebevědomí. Aktivita Kdo jsem? Test sebevědomí. Vzhled, jak se na sebe zdravě dívat (přijmi sám sebe). Známé osobnosti a jejich pohled na sebe – vzory táhnou. V programu je opět mnoho her, příběhů a prostor pro sdílení zkušeností a zážitků žáků.

Antisemitismus a holocaust OLD

Předsudky a vývoj antisemitismu v židovské otázce. Holocaust - bezprecedentní pokus o vyvraždění celého jednoho národa. Užívání a zneužívání moci. Role a odpovědnost jednotlivce při konfrontaci s porušováním lidských práv. Hrdinství jako cesta lidství. Program je proložen fakty, příběhy, fotografiemi a aktivitami, které pomohou studentům přiblížit samotnou atmosféru a tíhu doby v níž židé žili. Zároveň jsou studenti povzbuzeni, aby odmítli lhostejnost ve svém životě vůči lidem okolo a zajímali se a pomáhali lidem.

AIDS, sex, vztahy

Co je to AIDS, HIV. Současná situace ve světě a nakažení. Jakým způsobem se vir HIV přenáší a nepřenáší. Promiskuita, hlavní cesta nákazy dnes. Největší past HIV. Boj HIV s naší imunitou. příběhy známých osobností. proč má sex takový vliv na náš život. Podpora věrnosti, zodpovědnosti, panenství. Rozdíl mezi mužskou a ženskou sexualitou. Význam slov necking, petting. Pohlavní styk, předehra, zralost (tělo, duše). Doporučení Světové zdravotnické organizace.

Náboženství a sekty

Vyjímečnost a hodnota člověka, přehled světových náboženství, jejich význam a zastoupení, odlišení církve od sekty, přehled několika sekt a jejich poznávacích znaků.

Zdravé sebevědomí žáků

V programu se společně zabýváme nad nízkým, vysokým a zdravým sebevědomím. Společně hledáme, kde si všude v životě žáci potřebují věřit. Na základě příkladů ze života hovoříme o moci slov, která někdo nad námi vyřkl, ale i obecně. Mít zdravý pohled na sebe a pozitivně o sobě mluvit je víc než důležité. Společně si děti zkouší ve hrách, testech kdo jsou, co umí, co mají rádi, jak jsou schopni komunikovat. Učí se nebát se o tom mluvit před druhými. Současně také přemýšlíme o našich pocitech a chování když nám chybí sebevědomí a jak nás to ovlivňuje. Hovoříme o 2 oblastech, které nás sráží dolů: 1. Výroky rodičů, kamarádů, trenérů atd. a za 2. Jaký vliv na nás mají naše selhání, chyby, prohry. Nakonec besedy hovoříme o našem těle a jeho přijetí jako součást našeho zdravého vnímání nás samotných.