Dosažené vzdělání – Úplné střední odborné

- V letech 1994-1995 absolvovala Kurz efektivního vyučování dětí stupeň 1 a 2, zaměřený na praktické metody dovednosti vyučování dětí (Dětská misie, v rozsahu 60hod.)

- V roce 1996 absolvovala Intenzivní kurz pro pracovníky s dětmi – specializovaný a prakticky zaměřený 3měsíční výcvik pro pracovníky s dětmi ukončený certifikátem (Dětská misie, v rozsahu 360hod.)

- V roce 2022 absolvovala kurz Primární prevence rizikového chování – osvědčení na posilování pozitivních životních hodnot a postojů (Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, v rozsahu 40hod.)

- V letech 1988 – 2001 získávala četné zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin při různých příležitostech – instruktorka a poté vedoucí volnočasových aktivit - turistického oddílu, pořádání letních táborů pro děti, víkendových akcí, letních kempů pro mládež, kluby pro dorost a mládež.

- Od roku 2022 lektor primární prevence


Lekce - Seznam přednášek

Etický kompas - Když nesvítí obrazovka

Anotace: V naší společnosti patří moderní technologie (PC, mobil…) neodmyslitelně k člověku. Děti s nimi vyrůstají od útlého věku. Na vědomé úrovni málokdo z nás přemýšlí nad tím, co s námi neustálá přítomnost a používání těchto technologií může dělat. V našem programu dostávají děti příležitost nahlédnout pod pokličku vlastních postojů k moderním technologiím. Mají příležitost si uvědomit, zda je využívají ke svému prospěchu nebo zda už tyto technologie začínají nad nimi "vládnout". Vedeme děti k uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve využívání mobilů a počítačové techniky.

Etický kompas - Všichni za jednoho

Anotace: V třídním kolektivu děti tráví velkou část svého času. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměly vycházet, učily se vzájemnému respektu a přijetí. Cílem programu je v interaktivních hrách podpořit vztahy napříč třídním kolektivem, učit děti klást správné otázky a vzájemně se respektovat.