V období 2012-2017 jsem odpřednášel přes 1000 besed, oslovil více jak 20 000 studentů na 50-ti různých školách a institucích v Ústeckém a Svitavském okrese.

Jsem lektor organizace ACET (Aids Care Education Training - Protože prevence má smysl).

Web: http://www.etika.mezisvety.net

Seznam lokalit: Pardubický kraj

Lekce - Seznam přednášek

Světová náboženství a sekty

Vliv víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Sekty a jejich charakteristika. Informativní seznámení se světovými náboženstvími s důrazem na ty, se kterými se můžeme setkat v ČR.

Velikonoce - příběh o odpuštění

Velikonoce vnímáme jako svátky pomlázky. Program nabízí pohled na Velikonoce podle podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší podhled na tento druhý největší český svátek.

Vánoce - příběh o štědrosti

Vánoce vnímáme jako svátky dárků, hojnosti a rodinné pohody. Program nabízí pohled na Vánoce podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší podhled na tento největší český svátek.

Tělo - dar nebo zmar?

Alkohol a dospívající. Rozdíly - rizikové pití, opilost a alkoholismus. Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování - kde je jejich kořen? Jak se vyhnout těmto problémům?

Hrdinství 2.0

Hrdinství všedního dne. Problémy „stádovosti“ a rozložení zodpovědnosti. Jak překročit svou zónu pohodlí a být aktivním zodpovědným člověkem za svět kolem nás. Program obsahuje zážitkové aktivity i reflexivní zhodnocení na závěr.