Pracuji v organizaci Most - práce s mládeží ve věku 13 až 21 let. Realizujeme preventivní a osobnostně růstové besedy na školách + volnočasové aktivity mimo školu: pravidelné kluby každý pátek, pobytové chaty, výlety, sporty, poradenství atd.
Absolvovala jsem magisterské studium Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně, stáž pro pracovníky s mládeží na Křesťanské akademii mladých a řadu dalších kurzů. Mám mnohaletou praxi v práci s mládeží.

Web: http://www.klubmost.cz

Seznam lokalit: Zlínský kraj

Lekce - Seznam přednášek

MOST: Beseda o šikaně zaměřená na hodnotu člověka

• Psychohra pro aktivizaci skupiny a její hodnocení • Každý člověk má hodnotu – co to znamená v praxi • Normální chování ve skupině versus šikana • Formy projevů šikany • Přednáška je interaktivní, poloformální • Pozvání na aktivity budující správné morální hodnoty mladých lidí

MOST: Vztahy ve třídě

• Beseda je neformální, interaktivní (sezení v kruhu, využití her, atd.) • Zaměření na přemýšlení o sám sobě + spolužácích, rozvoj empatie, přemýšlení o vzorcích chování, které ve třídě fungují • Pozvání žáků na následné aktivity mimo školu, které pomáhají k budování kvalitních morálních hodnot

Sex a vztahy trochu jinak

• Beseda je poloformální, interaktivní (projekce, anonymní otázky, kreativní vyjadřování názorů) • Možnost bavit se o sexu a vztazích s úctou, nečerpat jen od spolužáků nebo z časopisů a internetu • Motivace k zodpovědnosti ve věcech sexu a vztahů, každý vztah a každé milování přináší nějaké důsledky • Rozdíly mezi muži a ženami, můžeme se vzájemně doplňovat • Pozvání žáků na následné aktivity mimo školu, které pomáhají k budování kvalitních morálních hodnot

MOST: 6 milionů aneb holocaust

• Stručná historie antisemitismu (zaměřená zejména na období války a koncentrační tábory) • Vizuální ukázka fotografií, videoklip s komentářem pamětnice • Skutečné příběhy lidí, které antisemitismus zasáhl • Interaktivní zážitkové prvky, kde se zapojí samotní žáci • Pozvání na aktivity budující správné morální hodnoty mladých lidí • Poukázání na antisemitismus v dnešní době

MOST: Kreativní myšlení

• Definice kreativity • Kreativita je věc každodenního života, nikoli jen umění • Buďme kreativní, protože to obohacuje nás samotné i naše okolí • Tvořivost lze uplatňovat ve vztazích, při studiu, v domácích pracích, koníčcích, oblékání, v umění… prostě všude • Přednáška je interaktivní, poloformální, teorie je provázena praktickou ukázkou • Pozvání na volnočasové aktivity tohoto typu

MOST: Temperament - aneb co jsi zač?

• Základní informace o temperamentu • Test, který studentům pomůže určit jejich typ temperamentu • Silné a slabé stránky jednotlivých typů a jejich využití v praktickém životě (ve výběru zaměstnání, ve fungování v rodině…) • Přednáška je interaktivní, použity jsou praktické příběhy • Je čerpáno z mnoha zdrojů, především z knihy Osobnosti Plus – F. Littauerová • Pozvání na aktivity pomáhající mladým lidem rozvíjet jejich osobnost

MOST: Čajovna (alternativní program)

Témata: Přátelství či Teambuilding či Improvizovaná čajovna. Možnost využití jako zpestření pro studenty při speciálních příležitostech (konec školního roku, období Vánoc, den dětí, atd.) • Programy probíhají přímo v klubovně Mostu ve Valašském Meziříčí • Délka trvání - 1,5 h čistého času (tedy 2 vyučovací hodiny)

MOST: Přátelství (alternativní program)

Program v klubovně Mostu zaměřený na přátelství, empatii, přemýšlení o druhých lidech, spolupráci třídy.

MOST: Team building (alternativní program)

Program pro třídu v klubovně Mostu zaměřený na spolupráci, povzbuzování druhých, důvěru.

MOST: O sexu a vztazích jinak

O sexu a vztazích s úctou, relevantní informace (ne z internetu či od spolužáků). Motivace ke zodpovědnosti v sexu a vztazích. Velký prostor na anonymní otázky.

MOST: Jak se žije na Ukrajině

Jak se žije na Ukrajině. Přemýšlení o druhých lidech. Motivace k vděčnosti za to, co máme.