Lektor je křesťan, starší sboru Křesťanské společenství Klatovy, manžel a otec čtyř dětí. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2014.
Navštěvuje cca 16 škol v Klatovech a okolí.
Ročně osloví kolem 3500 žáků a studentů na ZŠ a středních školách na více než 150 přednáškách na různá témata.


Seznam lokalit: Plzeňský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Šikana

Agresivní chování ve školním prostředí (agresivní chování fyzické, psychické, kyber-šikana), vysvětlení pojmů jako je útočník, oběť. Jak se chovat v případech, kdy se s podobným jednáním setkáme. Jak pomoci oběti a jak zastavit útočníka – důležitost dobrého kolektivu. Sdílení osobního příběhu, občas šikanovaného adoptovaného kluka.

Kouření

Reklama, tlak okolí, být „in“, to je několik důvodů, proč děti začínají kouřit. Je snadné začít, ale velmi těžké se této závislosti zbavit. Kouření nás neničí pouze fyzicky, ale také finančně a sociálně. Lépe je nezačít. Sdílení osobní zkušenosti s kouřením, lektor byl 7 let aktivním kuřákem, dnes již 15 let nekouří.

Mezilidské vztahy

Vytváření kvalitních a trvalých vztahů. Co je to přátelství a kamarádství, jakou mají hodnotu v našich životech? Mají vztahy nějaká pravidla? Co dobré vztahy posiluje a co je rozvrací? U vyšších ročníků zaměřeno také na vytváření dobrých partnerských vztahů, rozdílnost vnímání sexuálních podnětů. Co je to láska, zodpovědnost? Hledání kvalitních a trvalých životních hodnot.

Alkohol

Seznámení s riziky užívání alkoholu. Alkohol je nejrozšířenější návyková látka v ČR s velmi snadnou dostupností i pro žáky a studenty. Tomu všemu nahrává i liberální postoj společnosti k užívání alkoholu. Přednášku lze přizpůsobit dle potřeb pro různé věkové skupiny, například i pro žáky pátých ročníků ZŠ.

AIDS/HIV

Cílem je vést studenty k odpovědnému přístupu ke svému životu v oblasti závislostí a sexuálního chování. Negativní vliv drog a brzký začátek sexuálního života. Rizika s tím spojená. Zaměřeno na virus HIV, onemocnění AIDS, sexuální zdrženlivost, alkoholovou a drogovou abstinenci, partnerskou věrnost. Doporučuji pro 9. ročníky ZŠ a studenty středních škol.

USA

Od září 2013 do června 2014 jsem s rodinou žil v Pensylvánii - USA. V rámci výuky zeměpisu je možné promítnout žákům a studentům fotografie, které jsem tam pořídil. Fotografie jsou doprovázeny vyprávěním o životě, lidech a společnosti tak, jak jsme to osobně prožili. Fotografie – New York City, Washington DC, Philadelphia, Niagarské vodopády….

Bible

Seznámení s tímto knižním bestsellerem. Základní dělení, stručný přehled Starého a Nového zákona. Možnost nahlédnout do různých překladů. Dle přání daného učitele je možné zaměřit se na konkrétní téma (např. konkrétní biblický příběh, desatero atd.), o které by byl zájem.

Drogy

Základní rozdělení návykových látek, seznámení s tím co je vlastně závislost a jaký je její průběh. V přednášce je možné se zaměřit na problematiku konkrétní drogy jako například marihuana, jejíž užívání je mezi mladými v největší oblibě.

Náboženské sekty

Co vlastně sekta je a co není? Mám se bát, a čeho? Žáci si mohou udělat vlastní názor na základě srovnání toho, co která sekta učí.

Nebezpečí internetu

Zaměřeno pro žáky prvního stupně ZŠ – seznámení s různými nebezpečími internetu od kyberšikany na sociálních sítích až po orientaci v tom co je Hoax, kyberstalking, phishing atd. Základní rady, jak se bránit. Žáci si během přednášky vyplní test a ověří si své znalosti.