Jako lektor přednáším po celé ČR. Moje přednášky si vyslechlo více než 600 tisíc studentů. Absolvoval jsem různé akreditované kurzy a semináře v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Mám mnohaleté zkušenosti v práci s mládeží a v poradenství. Přednáším také často na různých konferencích, festivalech, v dětských domovech, ve věznicích, v mládežnických kempech, táborech a klubech apod. Bývám vedoucím seminářů v zahraničí v Rusku, Ukrajině, Estonsku, Polsku, Bělorusku, Kazachstanu, Tadžikistanu a v dalších zemích, kde jsem vyškolil několik set lektorů.

Web: http://www.tom.wbs.cz
Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti

V ČR stále roste počet HIV pozitivních lidí. Tito lidé jsou vyřazeni ze společnosti, ztrácí zaměstnání, prožívají beznaděj. Nemocní prožívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a přátelé. Léčba nevyléčitelně nemocných je velmi nákladná. Náklady na lékařskou péči jsou nesrovnatelně vyšší než náklady vynaložené na prevenci. AIDS už není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si nitrožilně aplikují drogy. HIV se šíří skrze sexuální vztahy. Postiženi jsou většinou mladí lidé. Mladým lidem v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy, které navazují. Přednáška seznamuje mládež s problematikou nemoci AIDS, hovoří se o sexu, lásce a věrnosti. Snahou lektora je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli jej z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. V přednášce se vyzdvihuje panenství a panictví, studenti se povzbuzují k sexuální zdrženlivosti až do manželství a později k manželské věrnosti. Přednáška je humornou formou.

Soucit s trpícími

Lektor během přednášky vypráví několik příběhů mladých nemocných lidí. Služba umírajícím, jak doprovázet nevyléčitelně nemocné. Co nemocní prožívají. Jak se o ně starat. Osobní sdílení.

Partnerství

V tématu půjde o zamyšlení nad tím, jak nalézt životního partnera, jak prožívají lásku kluci a děvčata. Jaký je rozdíl mezi mužem a ženou, erotikou a estetikou. Co je to sexuální vášeň, jak získat přízeň druhého člověka. Jak se bránit sexuálnímu vydírání. O panenství a o tom, když už je pozdě. Praktické příběhy. Přednáška je humornou formou.