Pracujeme jako dobrovolníci v odboru pro manželství a rodinu Církve bratrské. Jezdíme dle našich možností po sborech a mládežích v církvi s uvedenými semináři. Vedeme kurzy "Manželské večery". 5 let jsme vedly projekt "Večery o manželství" podporované grantem města Neratovice. Příležitostně vedeme pastorační rozhovory s manžely v krizi. Manželka je psycholožkou a vyučuje seminář psychologie na Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích, já příležitostně kážu ve svém sboru i ve sborech jiných. Občas se objevíme s tématem partnerksých vztahů na rádiu TWR.


Lekce - Seznam přednášek

  • Lektor na toto téma zatím nepřednáší žádnou lekci.