V roce 2013 jsem začal vypomáhat v OD5K10, o.s. s vedením volnočasových kroužků a v roce 2014 jsem začal pracovat v NZDM Centrum 5KA jako kontaktní pracovník. O rok později jsem postupně začal přebíral přednášky primární prevence od svého kolegy. Lektorování se tak v současné době (podzim 2019) věnuji čtvrtým rokem a absoloval jsem na 260 seminářů s účastí cca 4000 dětí. V roce 2016 jsem stal vedoucím NZDM Centrum 5KA, provozovaného OD5K10, z.s. V rámci své činnosti se tak věnuji mládeži různými způsoby, ať už se jedná o přednášky primární prevence, v rámci NZDM, streetworku ve městě Vamberk, nebo letních táborech pořádaných ve spolupráci s OSPOD. Začátkem roku 2019 jsem úspěšně dokončil studium Univerzity Palackého v Olomouci, obor Sociální práce.

Web: http://www.od5k10.cz

Seznam lokalit: Královéhradecký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci

Zaměření na zdravý sex, rozlišení mužské a ženské sexuality, první sex, důležitost vztahů v sexu, antikoncepce a problematika potratů, pohlavně přenosné choroby.

Náboženství a sekty

Vyjímečnost a hodnota člověka, přehled světových náboženství, jejich význam a zastoupení, odlišení církve od sekty, přehled několika sekt a jejich poznávacích znaků.

Antisemitismus, holocaust a rasismus

Co je to antisemitismus, jeho vznik a historický vývoj od roku 0 do současnosti. Rasová teorie v době nacismu a její praktický dopad v podobě holocaustu. Souvislost s dnešní podobou neonacismu a rasismu. Interaktvní hra s fotkami a příběhy lidí na nich. Rómská problematika v dnešní společnosti.

Drogy a závislost

Vysvětlení pojmů droga a závislost, poukázání na existenci legálních drog. Proč lidé drogy vůbec berou a dá se závislost vyléčit? Rozdělení drog do jednotlivých skupin, popis jejich účinků a rizik. Videa o tom jak drogy mění lidi a jak se jednotlivé drogy projevují. Reálné příběhy uživatelů drog. Prostor pro dotazy a odpovědi.