Seznam hodnocení lektora

  • Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se v rámci výuky předmětu Základy společenských věd konala ve třídě 3. A dvouhodinová přednáška pana Radka Hejreta, která byla zaměřena na současné problémy izraelské společnosti. Toto vystoupení, které bylo věnováno nejen otázkám izraelské národní bezpečnosti, ale i problematice školství, ekologie a současných izraelsko-palestinských vztahů, přítomné studentky a studenty 3. A a 3. B velmi zaujalo.
  • Ve čtvrtek 12. února dorazil na naše gymnázium velice vzácný host. Měli jsme tu čest vyslechnout si životní příběh ženy, která přežila Osvětim. Životní příběh doktorky Dagmar Lieblové. Besedu v rámci Dnů židovské kultury zprostředkoval pan Radek Hejret, člen organizace ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem). Hlavním tématem akce byl antisemitismus (nesnášenlivost vůči určitému etniku) a holocaust (systematické pronásledování a vyhlazování Židů). Dagmar Lieblová pochází ze židovské rodiny. Její otec byl lékař a maminka v domácnosti.
  • Na vzdělávací aktivitě mi vyhovoval velmi poutavý výklad lektora, který vtáhl žáky do děje. Vše potřebné bylo řečeno a výstižně prezentováno. Celkově hodnotím přednášku jako přínosnou, emotivní, poutavou a přesvědčivou.
  • Na základě Váší přednášky u nás ve škole, se nám podařilo uspořádat na začátku školního roku 13. října školní výlet do Osvětimi a Březinky. Vše se vydařilo, žáci všechno zvládli a máme odtamtud velké zážitky. I díky Vám.
  • Dne 27. 10. 2015 se v naší škole konala přednáška „Současný Izrael“ pod vedením pana Radka Hejreta v rámci projektu Cemach, do kterého je škola zapojena. Zúčastnili se třídy 2. PD, 3. PD a 4. TG. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí a nových informací nejen o Izraeli.
  • Pan Radek Hejret svým charismatickým vystupováním a úžasnými vědomostmi získal nejen sympatie studentů, ale i zájem o možnost zapojit se do projektu a získat jednu z hodnotných prvních dvaceti cen, mezi kterými je i dvoutýdenní hrazený pobyt v Jeruzalémě a u Mrtvého moře. Přeji našim přihlášeným studentům nejen hodně tvůrčích úspěchů, ale i dobrý pocit z práce, kterou dělají navíc mimo studijní povinnosti a která je zajímá…
  • Studenti kvarty V a třetích ročníků se účastnili zajímavé přednášky. V úterý 15. prosince se studenti uvedených tříd v aule gymnázia zúčastnili zajímavé přednášky o historii judaismu, křesťanského a islámského náboženství, o problémech náboženských sekt a současného islámu a IS. Přednášející pan Radek Hejret svými vědomostmi, přehledem o politické současné situaci na východě a rétorikou natolik oslovil a zaujal naše studenty, že se následná beseda přenesla i mimo čas vyučování. Studenti si nejen doplnili a rozšířili své vědomosti z hodin dějepisu a ZSV, ale byly jim zodpovězeny otázky k daným tematům. 180 minut přednášky a besedy s panem Hejretem bylo přínosných. Děkujeme!
  • Vážený pane Hejrete, dovolte, abych Vám a paní doktorce velmi poděkovala za dnešní 2 přednášky pro naše žáky. Mám velmi pozitivní reakce od učitelů a žáků, kteří byli tak potichu proto, že velmi pečlivě naslouchali a intenzivně a s uvědoměním vnímali. Opravdu velké díky a těším se na další spolupráci. Přeji Vám a paní doktorce hodně úspěchů, pevné zdraví a radost. Milena Medková