Seznam hodnocení lektora

  • Děkuji p. Přemyslu Šeděnkovi za jeho lekci poruchy příjmu potravy. Tato lekce proběhla na naší škole letošní a loňský rok a studenty zaujala. P. Šeděnka příjemným a poutavým způsobem navázal se studenty kontakt a sdílel s nimi svůj osobní příběh. Mnozí studenti chtěli diskutovat ještě po skončení programu. Děkuji a těším se na další spolupráci. MVDr. Jana Pillichová, Hotelová škola a Obchodní akademie Jeseník
  • Pro studenty 1. ročníků Střední zdravotnické školy v Opavě jsem letos poprvé objednala program "Poruchy příjmu potravy", což je téma, které naše studentky (ale i studenty) trápí stále častěji. Na programu jsem byla přítomna a všem pedagogům mohu vřele doporučit pana lektora Přemysla Šeděnku. Jeho beseda splňuje všechny atributy kvalitního preventivního programu (vysoká odbornost, citlivý přístup k tématu, upřímnost a osobní charisma lektora, využití diskuse a práce ve skupinách, výborná spolupráce s panem lektorem, přizpůsobení programu odlišným třídním kolektivům). Zpětné vazby od studentů jsou také velmi pozitivní. Za celý kolektiv naší školy moc děkuji za realizaci besed. Milena Pavelková (SZŠ Opava), metodik prevence
  • Program "Jak zdolávat těžkosti" byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy 1.A řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. Předtím jsem se s nimi snažila pracovat a přijít na to, v čem tkví problém, že spolupráce s nimi je tak těžkopádná. Dávala jsem jim i možnosti otevřít se svými problémy, nemělo to však valný účinek. Zásadní roli v tom, že se studenti nakonec během programu tak otevřeli, podle mě sehrála aplikace "mentimeter", díky které se mohli vyjádřit naprosto anonymně. Já jsem jen žasla, s jakými těžkostmi se musí mí studenti v této době potýkat. To taky ve výsledku zásadně změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější - nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví. Jedním dechem ale dodávám, že toto si mohu jako matikářka dovolit díky tomu, že matematika není povinný maturitní předmět. Tento nový postoj jsem už také začala převádět do praxe, a mohu říct, že vnímám citelný posun ve spolupráci ze strany mých studentů! Zároveň si uvědomuji, že toto téma jen otevřelo něco hodně hlubokého, a že bude zapotřebí na to cíleně navázat. Na tom plánuji dále spolupracovat s panem Šeděnkou a naší metodičkou prevence, kterým chci tímto moc poděkovat za organizaci a realizaci tohoto programu, který vřele doporučuji i dalším učitelům.