Seznam hodnocení lektora

  • Reakce na program Staleté kořeny (žáci 7. – 9. tříd, realizovala J. Rozehnalová) Hodně jsem se toho dozvěděl, strašně se mi to líbilo. Uvědomil jsem si, jakou máme zajímavou historii. Uvědomil jsem si, že jsme významný národ. Uvědomil jsem si, že máme dobré kořeny. Uvědomila jsem si, jak můžu být na Česko hrdá. Zaujalo mě, že máme tolik slavných osobností a že i malý národ má velkého ducha. Uvědomil jsem si, že se mohu také stát jedním ze slavných nebo uznávaných. Uvědomila jsem si, že dějiny nejsou zas tak nudné, jak se na první pohled zdají. Uvědomila jsem si, že bych toho měla více zjistit. Uvědomil jsem si, že někteří, kteří žili před námi, měli svůj vlastní názor a že po nich něco zůstalo. Uvědomila jsem si, jak to bylo v historii těžké a jak byli stateční. Uvědomil jsem si, že Masaryk byl něco víc než prezident. Uvědomila jsem si, že máme velice krásnou zemi a velice výjimečné osobnosti, které se podílely na rozvoji naší země. Uvědomil jsem si důležitost každé jedné generace. Zaujalo mě, jak jsme stáli v řadě a viděli, jak se všichni navzájem potřebujeme. Uvědomil jsem si, že všichni lidé dohromady tvoří celek a že s každým, kdo odejde z kořene, je kmen slabší. Uvědomil jsem si, že musím být vlastenec, nemůže mi být lhostejný osud této země. Uvědomil jsem si, že pravda je nejdůležitější. Uvědomil jsem si, že pravda vítězí. Uvědomil jsem si, že Jan Hus je frajer. Uvědomil jsem si, že časem zemřu a chci, aby se na mě vzpomínalo v dobrém smyslu. Hodně jsem se toho dozvěděla. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to.
  • Reflexe programu Staleté kořeny (realizovala J. Rozehnalová) Hodně jsem se toho dozvěděl, strašně se mi to líbilo. Uvědomil jsem si, jakou máme zajímavou historii. Uvědomil jsem si, že jsme významný národ. Uvědomil jsem si, že máme dobré kořeny. Uvědomila jsem si, jak můžu být na Česko hrdá. Zaujalo mě, že máme tolik slavných osobností a že i malý národ má velkého ducha. Uvědomil jsem si, že se mohu také stát jedním ze slavných nebo uznávaných. Uvědomila jsem si, že dějiny nejsou zas tak nudné, jak se na první pohled zdají. Uvědomila jsem si, že bych toho měla více zjistit. Uvědomil jsem si, že někteří, kteří žili před námi, měli svůj vlastní názor a že po nich něco zůstalo. Uvědomila jsem si, jak to bylo v historii těžké a jak byli stateční. Uvědomil jsem si, že Masaryk byl něco víc než prezident. Uvědomila jsem si, že máme velice krásnou zemi a velice výjimečné osobnosti, které se podílely na rozvoji naší země. Uvědomil jsem si důležitost každé jedné generace. Zaujalo mě, jak jsme stáli v řadě a viděli, jak se všichni navzájem potřebujeme. Uvědomil jsem si, že všichni lidé dohromady tvoří celek a že s každým, kdo odejde z kořene, je kmen slabší. Uvědomil jsem si, že musím být vlastenec, nemůže mi být lhostejný osud této země. Uvědomil jsem si, že pravda je nejdůležitější. Uvědomil jsem si, že pravda vítězí. Uvědomil jsem si, že Jan Hus je frajer. Uvědomil jsem si, že časem zemřu a chci, aby se na mě vzpomínalo v dobrém smyslu. Hodně jsem se toho dozvěděla. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to. (žáci 7. – 9. tříd)
  • Reflexe programu Staleté kořeny (žáci 7. - 9. tříd, realizovala J. Rozehnalová) Hodně jsem se toho dozvěděl, strašně se mi to líbilo. Uvědomil jsem si, jakou máme zajímavou historii. Uvědomil jsem si, že jsme významný národ. Uvědomil jsem si, že máme dobré kořeny. Uvědomila jsem si, jak můžu být na Česko hrdá. Zaujalo mě, že máme tolik slavných osobností a že i malý národ má velkého ducha. Uvědomil jsem si, že se mohu také stát jedním ze slavných nebo uznávaných. Uvědomila jsem si, že dějiny nejsou zas tak nudné, jak se na první pohled zdají. Uvědomila jsem si, že bych toho měla více zjistit. Uvědomil jsem si, že někteří, kteří žili před námi, měli svůj vlastní názor a že po nich něco zůstalo. Uvědomila jsem si, jak to bylo v historii těžké a jak byli stateční. Uvědomil jsem si, že Masaryk byl něco víc než prezident. Uvědomila jsem si, že máme velice krásnou zemi a velice výjimečné osobnosti, které se podílely na rozvoji naší země. Uvědomil jsem si důležitost každé jedné generace. Zaujalo mě, jak jsme stáli v řadě a viděli, jak se všichni navzájem potřebujeme. Uvědomil jsem si, že všichni lidé dohromady tvoří celek a že s každým, kdo odejde z kořene, je kmen slabší. Uvědomil jsem si, že musím být vlastenec, nemůže mi být lhostejný osud této země. Uvědomil jsem si, že pravda je nejdůležitější. Uvědomil jsem si, že pravda vítězí. Uvědomil jsem si, že Jan Hus je frajer. Uvědomil jsem si, že časem zemřu a chci, aby se na mě vzpomínalo v dobrém smyslu. Hodně jsem se toho dozvěděla. Moc se mi to líbilo a bavilo mě to.
  • Staleté kořeny 25.10.2018, ZŠ Sezemice, tř. 7.B Velmi pěkně připraveno, hodiny vedeny nenásilnou formou, docházelo ke střídání aktivit, žáci byli neustále vedeni k pozornosti a snaze, aby co nejvíce využívali svých znalostí, dovedností. Děkuji, M. Krátká
  • Program Staleté kořeny byl výborný. Pestrý, interaktivní, žáci se mohli hodně zapojit a prezentovat své znalosti i názory. Hodnotím ho jako velmi přínosný. Lektorka, paní Jana Rozehnalová, byla rovněž skvělá, velmi milá, vstřícná, pěkně s žáky spolupracovala a vedla je. Program i lektorku jsem již doporučila kamarádce,rovněž učitelce na 2. stupni ZŠ.
  • Preventivní program Jsme jedna parta se mi velice líbil. Paní lektorka byla milá, s dětmi pěkně, klidně a vlídně pracovala. Zvolené aktivity byly zajímavé a pestré. I když program trval 2 vyučovací hodiny, děti se vůbec nenudily, protože docházelo ke střídání různých zajímavých aktivit (v kruhu, v lavici, aktivita spojená s pohybem po celé třídě, kreslení,...). Celý program hodnotím velmi pozitivně☺